Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin uluslararasılaşma politikası Üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun olacak şekilde;
 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin uluslararası tanınırlık, prestij ve saygınlık düzeyini arttırma; uluslararası işbirlikleri, ortaklıklar ve uluslararası programlarda tercih edilen bir üniversite olma hedefleri doğrultusunda,
 
  • Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı,
  • Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmayı,
  • Uluslararasılaşma kültür ve bilincinin gelişmesi amacıyla uluslararası seminer, sempozyum, kongre vb. akademik etkinliklere ev sahipliği yapmayı,
  • Öğrenci, akademik ve idari personelin uluslararası projeler ve değişim programlarına katılımını desteklemeyi ve artırmayı,
  • Öğretim elemanlarının araştırma-geliştirme çalışmaları ve projelerde uluslararası fonlara başvurmalarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi,
  • Uluslararası değişim programları için bilişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak yabancı dilde ders programları oluşturma ve geliştirmeyi,
hedefleyen etkin bir sistemi oluşturmayı, geliştirmeyi ve devamlı kılmayı kapsar.