Erasmus Koordinatörleri

Ziraat Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Murat TAŞAN mtasan@nku.edu.tr
Bahçe Bitkileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zafer MAKARACI zmakaraci@nku.edu.tr
Biyosistem Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Mehmet ŞENER msener@nku.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. Göksel TIRPANCI SİVRİ gtirpanci@nku.edu.tr
Bitki Koruma Bölümü Prof. Dr. Nuray ÖZER nozer@nku.edu.tr
Tarım Ekonomisi Bölümü Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN unakitan@nku.edu.tr
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Murat VELİOĞLU mvelioglu@nku.edu.tr
Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. İsmet BAŞER ibaser@nku.edu.tr
Toprak ve Bitki Besleme Bölümü Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK kbelliturk@hotmail.com
Zootekni Bölümü Doç. Dr. Eser KEmal GÜRCAN egurcan@nku.edu.tr
Çorlu Mühendislik Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL pgunal@nku.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ayşe KOPUZ akopuz@nku.edu.tr
Çevre Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Günay YILDIZ TÖRE gyildiztore@nku.edu.tr
Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Uğur AKYOL uakyol@nku.edu.tr
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Rafet AKDENİZ rakdeniz@nku.edu.tr
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Pınar NARTOP  pnartop@nku.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Heysem KAYA

Arş. Gör. Güvenç USANMAZ

hkaya@nku.edu.tr

gusanmaz@nku.edu.tr

Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Dr. Derman VATANSEVER BAYRAMOL dvbayramol@nku.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Filiz GÜRTUNA fgurtuna@nku.edu.tr
Tıp Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Semil Selcen GÖÇMEZ sgocmez@nku.edu.tr
Fakülte Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU gsaracoglu@nku.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Ali TİLBE atilbe@nku.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Hasan Ali GÜNEŞ hagunes@nku.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. Petru GOLBAN pgolban@nku.edu.tr
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Yrd. Doç. Dr. Emine GÜZEL eguzel@nku.edu.tr
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Araş. Gör. Oktay ATİK oatik@nku.edu.tr
Arkeoloji Bölümü Araş. Gör. Nihan NAİBOĞLU nnaiboglu@nku.edu.tr
Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Elife Zerrin BAĞCI ezbagci@nku.edu.tr
Coğrafya Bölümü Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ muratates@nku.edu.tr
Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Yrd. Doç. Dr. Cahit KAHRAMAN ckahraman@nku.edu.tr
Fizik Bölümü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ERDOĞAN  merdogan@nku.edu.tr
Kimya Bölümü Yrd. Doç. Dr. İ. İsmet ÖZTÜRK iiozturk@nku.edu.tr
Matematik Bölümü Doç. Dr. Ünver ÇİFTÇİ uciftci@nku.edu.tr
Sosyoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇETİN icetin@nku.edu.tr
Tarih Bölümü Doç. Dr. Hacı Veli AYDIN  vaydin@nku.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Üstün GEYİK eugeyik@nku.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Arş. Gör. Melik KARAGÖZ mkaragoz@nku.edu.tr
İşletme Bölümü Arş. Gör. Sevi BALOĞLU sevi_baloglu@hotmail.com
İktisat Bölümü Arş. Gör. Deniz Ece DALGIÇ dedalgic@nku.edu.tr
Maliye Bölümü  Arş. Gör. Özge Selvi YAVUZ osyavuz@nku.edu.tr
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araş. Gör. Serkan ÇELİK  serkancelik@nku.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Bölümü  Araş. Gör. Harun KARAGÖL hkaragol@nku.edu.tr
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ mozyavuz@nku.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araş. Gör. Pınar GÜLTÜRK pgulturk@nku.edu.tr
Mimarlık Bölümü Yrd. Doç. Dr. Esen GÖKÇE ÖZDAMAR egozdamar@nku.edu.tr
Resim Bölümü Arş. Gör. Bige GÜRSES bgurses@nku.edu.tr
Veteriner Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Dilek MUZ dmuz@nku.edu.tr
İlahiyat Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Özkan ÖZTÜRK oozturk@nku.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü    
Enstitü Koordinatörü Prof. Dr. İsmet BAŞER ibaser@nku.edu.tr
Bitki Koruma Prof. Dr. Nuray ÖZER nozer@nku.edu.tr
Biyoloji Doç. Dr. Elife Zerrin BAĞCI ezbagci@nku.edu.tr
Çevre Bilimleri Doç. Dr. Günay YILDIZ TÖRE gyildiztore@nku.edu.tr
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doç. Dr. Rafet AKDENİZ rakdeniz@nku.edu.tr
Fizik Yrd. Doç. Dr. Dilek KAZICI dkazici@nku.edu.tr
Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Göksel TIRPANCI SİVRİ gtirpanci@nku.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ayşe KOPUZ akopuz@nku.edu.tr
Makine Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Uğur AKYOL uakyol@nku.edu.tr
Matematik Yrd. Doç. Dr. Erdal BAYRAM ebayram@nku.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Araş. Gör. Pınar GÜLTÜRK pgulturk@nku.edu.tr
Tarım Ekonomisi Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN unakitan@nku.edu.tr
Tarla Bitkileri Prof. Dr. İsmet BAŞER ibaser@nku.edu.tr
Biyosistem Mühendisliği Doç. Dr. Mehmet ŞENER msener@nku.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Doç. Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL pgunal@nku.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK kbelliturk@hotmail.com
Zootekni Doç. Dr. Eser Kemal GÜRCAN egurcan@nku.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü    
Enstitü Koordinatörü Prof. Dr. Alpay HEKİMLER ahekimler@nku.edu.tr
Sağlık Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörleri

Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖNLER

Öğr. Gör. Münteha Nur SONUÇ

eonler@nku.edu.tr

mnsonuc@nku.edu.tr

Hemşirelik Bölümü  Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖNLER eonler@nku.edu.tr
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğr. Gör. İhsan KARABOĞA ikaraboga@nku.edu.tr
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Münteha Nur SONUÇ mnsonuc@nku.edu.tr
Yabancı Diller Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Okutman Nuriye AKKAŞ nakkas@nku.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gözde ERSÖZ gersoz@nku.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu    
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğr. Gör. Dilek ŞAHİN dsahin@nku.edu.tr
Tıbbi Laboratuar Teknolojisi Öğr. Gör. Ramazan UYGUR ruygur@nku.edu.tr
Türk Müziği Devlet Konservatuarı    
Konservatuar Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muhittin ÖZDEMİR muhittinozdemir@nku.edu.tr
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Serap AKDEMİR sakdemir@nku.edu.tr
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Murat ÖZ moz@nku.edu.tr
Çorlu Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nuray Olcay IŞIK  nurayisik@nku.edu.tr
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Selin BAHAR sbahar@nku.edu.tr
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Beyhan TUNCER btuncer@nku.edu.tr
Malkara Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Okt. Okşan GÜRFİLİZ ogurfiliz@nku.edu.tr
Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Hicran Özlem ILGIN hoilgin@nku.edu.tr
Muratlı Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Emre ŞENTÜRK esenturk@nku.edu.tr
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğr. Gör. Özkan SARISOY osarisoy@nku.edu.tr
İşletme Yönetimi Programı Öğr. Gör. İlknur ERGÜN iergun@nku.edu.tr
Kimya Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Dr. Bahar SÖZÜBEK bsozubek@nku.edu.tr
Maliye Programı Öğr. Gör. Şifa DÜBÜŞ  sdubus@nku.edu.tr
Saray Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Salim KISTIRAK skistirak@nku.edu.tr
Yönetim ve Organizasyon Programı  Öğr. Gör. Cem KOLUKIRIK  ckolukirik@nku.edu.tr
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN  haydin@nku.edu.tr
Dış Ticaret Programı Öğr. Gör. Fatih BELEN fbelen@nku.edu.tr
Şarköy Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Gönül AKGÜL gakgul@nku.edu.tr