Erasmus Koordinatörleri

Çorlu Mühendislik Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Derman VATANSEVER BAYRAMOL dvbayramol@nku.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halil Nusret BULUŞ nbulus@nku.edu.tr
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar NARTOP pnartop@nku.edu.tr
Çevre Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Günay Yıldız TÖRE gyildiztore@nku.edu.tr
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Rafet AKDENİZ rakdeniz@nku.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü  Arş. Gör. Ozan ÇAPRAZ ocapraz@nku.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KOPUZ akopuz@nku.edu.tr
Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Uğur AKYOL uakyol@nku.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Özer GÖKTEPE ogoktepe@nku.edu.tr
     
Fen Edebiyat Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Ali TİLBE atilbe@nku.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Hasan Ali GÜNEŞ hagunes@nku.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. Petru GOLBAN pgolban@nku.edu.tr
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine GÜZEL eguzel@nku.edu.tr
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Araş. Gör. Oktay ATİK oatik@nku.edu.tr
Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Seher Selen ÖZMEN sozmen@nku.edu.tr
Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Elife Zerrin BAĞCI ezbagci@nku.edu.tr
Coğrafya Bölümü Arş. Gör. Dr. İpek ÖZALP iozalp@nku.edu.tr
Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cahit KAHRAMAN ckahraman@nku.edu.tr
Fizik Bölümü Doç. Dr. Dilek KAZICI dkazici@nku.edu.tr
Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İ. İsmet ÖZTÜRK iiozturk@nku.edu.tr
Matematik Bölümü Doç. Dr. Zehra PINAR zpinar@nku.edu.tr
Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. İhsan ÇETİN icetin@nku.edu.tr
Tarih Bölümü Doç. Dr. Hacı Veli AYDIN  vaydin@nku.edu.tr
     
Hukuk Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih SERBEST fserbest@nku.edu.tr
     
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ mozyavuz@nku.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Arş.Gör. Pınar GÜLTÜRK pgulturk@nku.edu.tr
Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR egozdamar@nku.edu.tr
Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mahpeyker YÖNSEL myonsel@nku.edu.tr
  Arş. Gör. Bige GÜRSES bgurses@nku.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz YETKİN AKER dyaker@nku.edu.tr
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER cvatansever@nku.edu.tr
İktisat Bölümü Arş. Gör. Deniz Ece DALGIÇ dedalgic@nku.edu.tr
İşletme Bölümü Arş. Gör. Dr. Aytaç GÜT aytacgut@gmail.com
Maliye Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Simla GÜZEL simlaguzel@nku.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Arş. Gör. Melik KARAGÖZ mkaragoz@nku.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Bölömü  Arş. Gör. Harun KARAGÖL hkaragol@nku.edu.tr
     
İlahiyat Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ muzumcu@nku.edu.tr
     
Tıp Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Gamze VAROL gsaracoglu@nku.edu.tr 
     
Veteriner Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Dilek MUZ dilekmuz@nku.edu.tr
     
Ziraat Fakültesi    
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Murat TAŞAN mtasan@nku.edu.tr
Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BAL ebal@nku.edu.tr
Biyosistem Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Mehmet ŞENER msener@nku.edu.tr
Bitki Koruma Bölümü Prof. Dr. Nuray ÖZER nozer@nku.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Suzan UZUN suzanuzun@nku.edu.tr
Tarım Ekonomisi Bölümü Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN unakitan@nku.edu.tr
Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. İsmet BAŞER ibaser@nku.edu.tr
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Doç. Dr. H. Murat VELİOĞLU mvelioglu@nku.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Arş. Gör. Yusuf SOLMAZ ysolmaz@nku.edu.tr
Zootekni Bölümü Prof. Dr. Eser Kemal GÜRCAN egurcan@nku.edu.tr
     
Fen Bilimleri Enstitüsü    
Enstitü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sefer DEMİRBAŞ sdemirbas@nku.edu.tr
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BAL ebal@nku.edu.tr
Bitki Koruma Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuray ÖZER nozer@nku.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Halil Nusret BULUŞ nbulus@nku.edu.tr
Biyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Elife Zerrin BAĞCI ezbagci@nku.edu.tr
Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet ŞENER msener@nku.edu.tr
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Günay Yıldız TÖRE gyildiztore@nku.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRTUNA fgurtuna@nku.edu.tr
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Rafet AKDENİZ rakdeniz@nku.edu.tr
Fizik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özlem KOCAHAN YILMAZ okocahan@nku.edu.tr
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Arş. Gör. Suzan UZUN suzanuzun@nku.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KOPUZ akopuz@nku.edu.tr
Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK iiozturk@nku.edu.tr
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Uğur AKYOL uakyol@nku.edu.tr
Matematik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erdal BAYRAM ebayram@nku.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK pgulturk@nku.edu.tr
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Deniz Çağla BAL dcturan@nku.edu.tr
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. H. Murat VELİOĞLU mvelioglu@nku.edu.tr
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. İsmet BAŞER ibaser@nku.edu.tr
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Özer GÖKTEPE ogoktepe@nku.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Arş. Gör. Yusuf SOLMAZ ysolmaz@nku.edu.tr
Zootekni Anabilim Dalı Prof. Dr. Eser Kemal GÜRCAN egurcan@nku.edu.tr
     
Sağlık Bilimleri Enstitüsü    
Enstitü Koordinatörü Doç. Dr. Yakup ALBAYRAK yakupalbayrak@nku.edu.tr
     
Sosyal Bilimler Enstitüsü    
Enstitü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk AÇIKGÖZ aacikgoz@nku.edu.tr
     
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı    
Konservatuar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ÖZDEMİR muhittinozdemir@nku.edu.tr
     
Sağlık Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖNLER eonler@nku.edu.tr
Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖNLER eonler@nku.edu.tr
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BIÇAKÇI nbicakci@nku.edu.tr
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Münteha Nur SONUÇ KARABOĞA  mnsonuc@nku.edu.tr
     
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Serkan AYDIN saydin@nku.edu.tr
     
Yabancı Diller Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Nuriye AKKAŞ nakkas@nku.edu.tr
     
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Selin BAHAR sbahar@nku.edu.tr
     
Çorlu Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuray Olcay IŞIK nurayisik@nku.edu.tr
     
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Füsun HASTÜRK ŞAHİN fhasturk@nku.edu.tr
     
Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Hicran Özlem ILGIN hoilgin@nku.edu.tr
     
Muratlı Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Bahar SÖZÜBEK bsozubek@nku.edu.tr
     
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. İsmail EROL ismailerol@nku.edu.tr
     
Saray Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Melike ÖNCE monce@nku.edu.tr
     
Sarköy Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu ÖZTÜRK bozturk@nku.edu.tr
     
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu    
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. Bahadır ALTÜRK balturk@nku.edu.tr