Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin misyonu; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerini kurmak ve geliştirmek; işbirliği olanakları konusunda akademik birimlere rehberlik etmek; öğrenci ve akademik/idari personelin uluslararası düzeydeki kültürel ve akademik bilgi paylaşımını Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim programları yoluyla organize etmek; tanıtıcı uluslararası etkinliklerin planlama, organizasyon ve yürütme aşamaları içinde yer alarak Üniversitenin çağdaş, yenilikçi, üretken ve değişime açık yüzünü temsil etmek; yerel ve küresel boyuttaki çevresel gelişmelere duyarlılığını arttırmak; uluslararası hareketlilik ve işbirliği ortaklıkları kurma yoluyla kültürlerarası diyaloğu pekiştirmek; Üniversitenin ulusal ve uluslararası itibarını güçlendirmektir.


Vizyon

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası saygınlığını koruyup geliştirerek, Üniversiteyi ulusal ve uluslararası bağlamda tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında üst seviyelere çıkarmaktır.