Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞ AKIŞLARI
İş Akış No İş Akış Süreci
İ.A.A.001. Erasmus+ Programı İle Gelen Öğrenci Ve Personel İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.A.002. Erasmus+ Programı İle Giden Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.A.003. Erasmus+ Programı İle Giden Personel İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.A.005. Erasmus+ Programı Yıllık Başvuru Ve Raporlama Prosedürü İş Akış Süreci
İ.A.A.006. Farabi Değişim Programı İkili Anlaşmalar İş Akış Süreci
İ.A.A.007. Farabi Değişim Programı İle Gelen Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.A.008. Farabi Değişim Programı İle Giden Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.A.009. Mevlana Değişim Programı Öğrenci Değişim İş Akış Süreci
İ.A.A.018. Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.A.054. Uluslararası Akademik İşbirlikleri İş Akış Süreci
İ.A.A.055. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) İş Akış Süreci
İ.A.A.056. Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar İş Akış Süreci
İ.A.ÇYS.001 Tehlikesiz Atıkların Bertarafı İş Akış Süreci
İ.A.ÇYS.002 Tehlikeli Atıkların Geçici Depolama Alanına Transferi İş Akış Süreci
İ.A.ÇYS.003 Tehlikeli Atıkların Geçici Depolama Alanından Nihai Bertaraf Edilmek Üzere Transferi İş Akış Süreci
İ.A.İSG.005 Ramak Kala, İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistiklerinin Tutulması İş Akış Süreci
İ.A.İSG.006 İşyerine Ait Bina ve Eklentilerde Risk Değerlendirmesi Ekibi Kurulması ve Risk Değerlendirmesinin Yapılması İş Akış Süreci
İ.A.İSG.007 Taşınmaz Yapısal Değişiklik Talepleri İş Akış Süreci
İ.A.İSG.008 İSG Kapsamında Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.038. Doğrudan Temin 22/a,b,c İş Akış Süreci
İ.A.Y.213. Yeni İş Akışı Dokümanı Oluşturma İş Akış Süreci
İ.A.Y.214. İş Akış Süreç Çizelgesinin Revizyonu İş Akış Süreci
İ.A.Y.215. İş Akış Süreç Çizelgesinin İptali İş Akış Süreci
İ.A.Y.216. İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci
İ.A.Y.217. Mal Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.219. Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.220. Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.221. Yıllık/Mazeret İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.237. İş Kazası Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.254. Ücretsiz İzin Askerlik/Doğum (657 Sayılı DMK.- 4B Sözleşmeli Personel-4D Sürekli İşçi) İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.272. Arşivleme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.273. Birim/Kurum Arşivinden Ödünç Alınan/Verilen Belge/Dosya İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.274. Arşiv Ayıklama ve İmha İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.275. Birim/Kurum Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporları İş Akış Süreci
İ.A.Y.284. Risk Analizi İş Akış Süreci
İ.A.Y.285. Risklerin İzlenmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.286. Risklerin Raporlanması İş Akış Süreci