Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 


Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversitemizin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entellektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Merkez, belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası işbirlikleri tesis eder; üniversite personelini uluslararası projeler üretmek için teşvik eder; Erasmus Programı Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gibi Avrupa Birliği kaynaklı program ve projeleri yürütür. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) ulusal ve uluslararası alanda hareketlilik programları olan Farabi ve Mevlana Değişim Programları ile Üniversitemiz Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü de Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin alt birimleri:

- Genel Dış İlişkiler / Uluslararası Akademik İşbirlikleri / Avrupa Dayanışma Programı Ofisi
- Erasmus Değişim Programı Koordinatörlüğü
- Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü
- Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
- Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü