Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Planlanmış hareketlilik faaliyetinin içeriği (öğrenim anlaşması/tanınma belgesi) öğrenci tarafından bölüm koordinatörü ile birlikte hazırlanır. Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerinin Erasmus hareketlilik faaliyetlerinin tanınma işlemlerinde, misafir olunan kurumlarda alınan derslerin içeriği ve AKTS kredilerinin uyumluluğu baz alınmaktadır. Bu uyumluluk Tanınma Belgesi üzerinde gösterilir ve tanınma işlemi Erasmus koordinatörleri, akademik birim yöneticileri ve üst yönetim tarafından onaylanır. Misafir olunan kurumda alınan derslerin AKTS notlandırması, aşağıdaki tablolara göre Namık Kemal Üniversitesi not sistemine dönüştürülür.
 

 

ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN NOT DÖNÜŞTÜRME TABLOSU

MİSAFİR OLUNAN KURUMDA ALINAN AKTS NOTU

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ NOT SİSTEMİ

İstatistiki Başarı Durumu

AKTS Notu

Namık Kemal Üniversitesi'ndeki Not Karşılıkları

Tanımlama

İlk 10%

A

AA

4

90-100

Mükemmel

Sonraki 25%

B

BA

3,5

80-89

Çok İyi

Sonraki 30%

C

BB

3

70-79

İyi

Sonraki 25%

D

CB

2,5

65-69

Başarılı

Sonraki10%

E

CC

2

60-64

Yeterli

Başarısız

FX

DD

1,5

50-59

Başarısız

FD

1

30-49
Başarısız F FF 0 0-29
 


 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN NOT DÖNÜŞTÜRME TABLOSU

MİSAFİR OLUNAN KURUMDA ALINAN AKTS NOTU

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ NOT SİSTEMİ

İstatistiki Başarı Durumu

AKTS Notu

Namık Kemal Üniversitesi'ndeki Not Karşılıkları

Tanımlama

İlk 10%

A

AA

4

90-100

Mükemmel

Sonraki 25%

B

BA

3,5

85-89

Çok İyi

Sonraki 30%

C

BB

3

80-84

İyi

Sonraki 25%

D

CB

2,5

75-79

Başarılı

Sonraki 10%

E

CC

2

65-74

Yeterli

Başarısız

FX

FF

0

0-64

Başarısız

Başarısız

F


 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN NOT DÖNÜŞTÜRME TABLOSU

THE GRADE TAKEN AT THE HOST INSTITUTION

NAMIK KEMAL UNIVERSITY GRADING SYSTEM

İstatistiki Başarı Durumu

AKTS Notu

Namık Kemal Üniversitesi'ndeki Not Karşılıkları

Tanımlama

İlk 10%

A

AA

4

90-100

Mükemmel

Sonraki 25%

B

BA

3,5

85-89

Çok İyi

Sonraki 30%

C

BB

3

80-84

İyi

Sonraki 25%

D

CB

2,5

75-79

Başarılı

Sonraki 10%

E

Yeterli

Başarısız

FX

CC

2

65-74

Başarısız

Başarısız

F

FF 0 0-64