Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 

 

1- Erasmus Programı Neler Kazandırır?

 

     Üniversitelere Kazandırdıkları 

 

-        Uluslararası tecrübe, tanınırlık ve itibar

-        Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim

-        Hoşgörü ve kültürler arası diyalog

-        Tanıtım ve uluslararasılaşma stratejilerine yönelik katkı

-        Araştırma ve bilimin oluşumu ve gelişimine katkı

-        Projelere ve değişime kaynak temini

-        İnovasyon, geliştirme ve iyileştirme yoluyla kalitenin arttırılması

-        Üniversiteler arası rekabet

 

Öğrencilere Kazandırdıkları 

-        Yurtdışı deneyimi

-        Farklı bir okulda öğrenci olabilme

-        Çok kültürlü ortamda ders işleme

-        Öğrenim görülen akademik alanda farklı perspektiflerin tecrübe edilmesi, farklı bir sistem görebilme

-        Değişik kültürleri tanıma

-        Kendi kültürünü tanıtma

-        Yeni arkadaşlar edinme

-        Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar

 

      Topluma Kazandırdıkları 

-        Avrupa Birliği ile entegrasyon

-        Eğitimde kalitenin artırılması

-        Üniversitenin bulunduğu şehre ve bölgeye ekonomik ve kültürel canlılık kazandırması

-        Üniversite, toplum, iş dünyası yakınlaşması

-        Türkçenin yaygınlaştırılması

-        Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların kırılması

-        Türkiye’nin tanıtımı

 

2-Erasmus Programından yararlanmam için yapmam gereken nedir?

Üniversitemiz Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin https://nakdim.nku.edu.tr/ web sitesindeki “Duyurular” takip edilmeli; her yıl yayımlanan başvuru ilanındaki bilgiler okunmalı; ilandaki koşullara ve belirtilenlere göre başvuru işlemi yapılmalıdır.

BAŞVURU GEÇERLİLİK KOŞULLARI

* Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde önlisans, lisans, yüksek lisans örgün öğretim kademelerinin birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak.

(İkinci öğretimde (akşam öğretiminde) okuyan öğrenciler de örgün öğretim kapsamındadır ve Erasmus programına başvurabilirler)

(Öğrenciler kayıtlı oldukları programın hazırlık sınıfında Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyeti gerçekleştiremezler. Kayıtlı oldukları programın hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler başvuruda bulunabilirler ve seçildikleri takdirde (eğer hazırlık sınıfını geçmişler ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında birinci sınıfta olurlarsa, o yıl, yani birinci sınıftayken Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetini gerçekleştirebilirler.)

* Başka bir üniversitenin yürütücü kurum olduğu ortak lisansüstü programlarda öğrenim görmekte olan öğrenciler, Erasmus programı başvurularını yürütücü üniversiteye yapmalıdırlar. Söz konusu ortak program öğrencilerinin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne Erasmus başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Ön lisans ve lisans için 4 üzerinden en az 2,20 ve Yüksek lisans için 4 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasına sahip olmak. (Genel not ortalamasına 2021-2022 Güz dönemi ortalaması da dahil edilecektir.)

Henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 2,20 olması; 2-Hazırlık sınıfı öğrencileri için lise mezuniyet notunun 100 üzerinden en az 75 olması.

Yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

* Çevrimiçi (online) başvuru formuna yüklenmesi istenen belgelerin tam ve eksiksiz olması. (İlgili belgelere ait bilgi aşağıda yer almaktadır)

* Faaliyetten yararlanılacak dönem için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredisi yüküne sahip olmak (Bir sömestir için toplam yaklaşık 30 AKTS; iki sömestir için toplam yaklaşık 60 AKTS)

* Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olmak gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından yararlanmasına engel değildir. (Disiplin cezasının uygulandığı, öğrencilik haklarına sahip olunmayan sömestir ya da sömestirlerde Erasmus faaliyeti gerçekleştirilemez)

* Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde Erasmus öğrenim hareketliliği gerçekleştiremez. Kayıt dondurulan dönemde Erasmus öğrenim hareketliliği başvurusu yapılabilir.

3-Erasmus Programından yararlanmam için seçilme kriterleri nelerdir?

Genel not ortalaması istenen düzeyde olan ve başvuru formu ve belgeleri istenen şekilde olan başvuru sahipleri yabancı dil yeterlilik sınavına alınacaklardır. Yabancı dil yeterlilik sınavının tarihi, yeri ve saati Erasmus Ofisi tarafından web sayfası yoluyla ayrıca duyurulacaktır. Başvuru sahiplerinden daha önce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş olan öğrencilerin de yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur. (Son 2 yıl içinde, İngilizce yeterlilik için ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL, TOEFL IBT, CPE, CAE, PTE; Almanca yeterlilik için ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL, TestDaf, DSD II, TELC Deutsch, Goethe Institut; Fransızca yeterlilik için ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL, DELF & DALF gibi sınavlara girmiş olanlar, dilerlerse Erasmus yabancı dil sınavına girmeyerek bu sınavlara ait puanlarını kullanabilirler. Bu durumda sınav sonuç belgesinin başvuru son tarihine kadar Erasmus Ofisine iletilmesi gerekmektedir.)

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından alınması gereken asgari puan 100 üzerinden 60’tır. Avrupa Ortak Dil Seviyelerine göre en az B1 (100 üzerinden en az 60) düzeyini sağlayamayan adaylar Erasmus öğrencisi olamazlar.

Yabancı Dil Yeterlilik sınavına girmeyip, son 2 yıl içinde girilmiş yukarıda belirtilen sınavlara ait puanlarını kullanmak isteyen adayların, söz konusu puanlarının ÖSYM eşdeğerliklerine göre 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Bu puanın altında olan adaylar Erasmus öğrencisi olamazlar.

(Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz gibi bazı ülkelerdeki üniversiteler, misafir edecekleri Erasmus öğrencilerinden belirli seviyelerde Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce bilgisi isteyebilmektedirler. Üniversitemizde Erasmus Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır. Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak Erasmus Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına bu dillerde öğrenim gören öğrenciler girecek olmakla birlikte, başka bölümlerde okumakta olup Almanya ya da Fransa'daki üniversiteleri tercihlerinin arasında belirten öğrencilerin de bu dillerde yapılacak sınavlara girmesi tavsiye olunur. Tercih edilen üniversiteler tarafından, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden başka dillerde istenebilecek bilgi, bu üniversitelere gitmeye hak kazanan öğrencilerin sorumluluğunda olacaktır.)

Sınava girenler arasındaki puan sıralaması aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:

Öğrencinin genel not ortalaması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nun 4'lük sistem-100'lük sistem not çevrim tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevrilir. Genel not ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si toplanarak, Erasmus Genel Sıralama Puanı elde edilir. Sıralama her bölüm/konu alanı için ayrı ayrı Erasmus Genel Sıralama Puanına göre yapılır.

Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus Genel Sıralama Puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır.

Daha önce yararlanma durumunda 10 puan eksiltme uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için Erasmus Genel Sıralama Puanına 10 puan eksiltme uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan eksiltme uygulanmaz.

Üniversitenin, öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, 10 puan eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette eksiltme uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.

Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden 20 puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise 10 puan eksiltme uygulanır.

(Aynı anda hem Erasmus Öğrenci Öğrenim, hem de Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliklerine başvurulacaksa Başvuru İşlemleri – Başvurular menüsündeki Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Erasmus Öğrenci Staj başvuru formlarının her ikisi de ayrı ayrı doldurulup, istenen belgeler her iki forma da ayrı ayrı yüklenip, her iki form da ayrı şekilde gönderilmelidir.)

Eksiltmeler öğrencinin Erasmus Genel Sıralama Puanı üzerinden yapılır.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketlilikleri için başvuruda bulunan ve istenen akademik ortalamaya sahip olup, Erasmus yabancı dil yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden, söz konusu sınava mücbir bir sebep belirtmeksizin girmeyen öğrencilerin, daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam sıralama puanlarından 5 puan düşürülecektir.

Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınacaktır. İlan edilecek bu süre içinde feragat bildiriminde bulunmaksızın programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrencilerin, sonraki dönemde gerçekleştirecekleri Erasmus hareketliliği başvurularında toplam sıralama puanlarından 10 puan düşürülecektir.

(Belgelendirilebilen mücbir bir nedenle feragat bildirim süresinden sonra programdan yararlanma hakkından vazgeçmek zorunda kalan öğrenciler bu değerlendirmeye dahil değildir.)

Daha önce Erasmus öğrenci öğrenim ve/veya staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanan öğrenciler, aynı öğrenim kademesi (önlisans, lisans, yüksek lisans kademelerinden biri) içerisinde, yeni faaliyetle beraber öğrenim+staj olmak üzere toplam süre 12 ay’ı geçmeyecek şekilde tekrar programdan yararlanabilirler. Bununla birlikte, daha önce Erasmus programından tam akademik yıl (iki sömestir) olarak yararlanmış öğrenciler, aynı öğrenim kademesinde programdan bir sömestir daha yararlanmaları durumunda toplam süre 12 ayı geçeceğinden, önceki dönemlerde Erasmus programından sadece tek sömestir yararlanmış öğrencilerin programdan tekrar yararlanmak üzere başvurabilmeleri öngörülmektedir. Ancak, önceliğin programdan hiç yararlanmamış öğrencilere verilmesi prensibinden dolayı, daha önce programdan yararlanmış olan öğrencilerin -ne kadar süre yararlandıklarına ve/veya hibe alıp almamış olmalarına bakılmaksızın- genel Erasmus puanlarından, öğrenim ya da staj faaliyeti fark etmeksizin faaliyet sayısı başına 10 puan eksiltilecektir. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için 10 puan azaltma uygulanır. Daha önce mücbir bir sebep bildirdikleri vazgeçme dilekçelerini Erasmus Ofisine iletmiş olan öğrencilere söz konusu puan kesintisi uygulanmaz.

Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili önceliği nedeniyle, özel ihtiyaç sahibi (engelli) öğrencilerin (durumlarının belgelenmesi koşuluyla) genel Erasmus puanlarına +10 puan ilave yapılır.

Belgelendirilmesi koşuluyla, şehit ve gazi çocuğu olan öğrencilerin genel Erasmus puanlarına +15 puan ilave yapılır.

Belgelendirilmesi koşuluyla, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Erasmus genel puanlarına +10 puan ilave yapılır.

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Üniversite tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmayan öğrencilerin Erasmus’a tekrar başvurmaları halinde bu başvurularındaki seçme-değerlendirme döneminde sıralama puanlarında 5 puan kesinti uygulanır.

4-Erasmus Programında ülkelere göre hibe desteği ne kadardır?

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/1321/images/hibe.jpg

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği için aylık 250 Avro (€) İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi öngörü olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, öğrencinin Erasmus programının sonunda misafir olduğu üniversiteden alacağı katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Belgelerde yer alan en kısa tarih aralığı faaliyet süresi olacak şekilde kabul edilir.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri kapsamında kısmen veya tamamen hibelendirilerek gidecek öğrencilerin hibeleri, öğrenci gitmeden önce toplam öngörülen hibenin %80'i ve döndükten sonra %20'si şeklinde 2 taksit halinde verilir. Öğrenci döndükten sonra, gitmeden önce imzalayacağı sözleşmeler gereğince, Erasmus Ofisine teslim etmesi gereken kanıtlayıcı belge ve raporlamalarda eksiklik olması veya ilan edilecek tarihe kadar teslim edilmemesi durumunda, ya da misafir olduğu üniversitede alacağı derslerin hiçbirine iştirak etmemesi, sınavların tamamına veya büyük bir kısmına girmemesi gibi standart öğrenci sorumluluklarının ihlalinin tespiti halinde, söz konusu öğrencinin Erasmus programı iptal edilerek kendisine ödenen hibenin tamamının iadesi istenir.

Belgelerde eksiklik olmaması ve standart öğrenci sorumluluklarının yerine getirilmesi, fakat misafir olunan üniversitede alınan toplam kredinin en az üçte ikisinden başarılı olunamaması halinde ise, öğrencinin faaliyet sonrası hesaplanan kesin toplam hibesinin %20'si kesilir.

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti asgari 2 ay sürer. Asgari süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz. Yapılmışsa da iadesi istenir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin durumu belgelendirilmesi istenir. Uygun belgelendirme olduğu takdirde, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.

İstenen akademik ortalama ve yabancı dil sınavı puanı seviyelerini sağlayan ve bölüm anlaşma kontenjanları dahilinde bir yurt dışı üniversiteye başvuru yapma hakkı kazanmak suretiyle Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerden isteyenler hibe almaksızın Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanabilirler.


 

ERASMUS+ PROGRAMI ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ (INCLUSION SUPPORT)

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Türkiye’de Erasmus Programını yürüten kurum olan Türkiye Ulusal Ajansı’ndan ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel İhtiyaç Desteği sahibi öğrenci seçildikten sonra, öğrencinin ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Türkiye Ulusal Ajansı’ndan ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Öğrenci, faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Özel İhtiyaç Desteği başvurusu Türkiye Ulusal Ajansı’na bir başvuru formu yoluyla yapılır. Başvuru formunda, Özel İhtiyaç Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin Özel İhtiyaç Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrencinin Özel İhtiyaç Desteğine gereksinim duyan bir öğrenci olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, Özel İhtiyaç Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Türkiy Türkiye Ulusal Ajansı her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır.

5-Erasmus Programında öğrenciler arasında hibe dağılımı neye göre ve nasıl yapılmaktadır?

Öncelikle şu bilinmelidir ki, Erasmus öğrencisi olma hakkı kazanmış olmak hibe desteği alınacağının garantisi değildir. İlgili dönem için tahsis edilmiş toplam Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği hibe bütçesinin miktarına bağlı olarak, kazananlar arasında belirli bir sayıda öğrenciye hibe desteği sağlanabilmektedir. Hibe desteği alacak öğrencilerin ne kadar süre ile hibe alacağı da, yine toplam bütçenin durumuna göre, hibe alacak öğrencilerin tümüne eşit olacak şekilde Üniversitemiz tarafından belirlenir. Hibe desteği alacak öğrencilerin belirlenmesinde; Yabancı Dil Yeterlilik sınav puanı ve akademik ortalamalara göre oluşturulacak başarı sıralaması, hibe bütçesinin önlisans/lisans ve lisansüstü öğrenciler arasında dengeli dağıtılması ve aynı zamanda farklı akademik konu alanlarına dengeli hibe dağıtımı esasları baz alınacaktır. Üniversitemizde genellikle Erasmus öğrencisi olma hakkı kazanan öğrenci sayısı toplam hibe bütçesinden fazla olduğu için, hibe alacak öğrencilere genellikle 4-5 aya kadar süre için hibe verilebilmektedir. Bununla birlikte, hibe süresinin kesin hali ve kaç öğrencinin hibelendirileceği gerek bütçe durumuna, gerekse de hangi öğrencilerin hangi ülkelere gideceğinin belli olması durumuna göre belirlenip süreç içinde ilan edilecektir. Öte yandan, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden hibesiz olarak yararlanılması da mümkündür. Genel not ortalaması ve yabancı dil yeterlilik baraj puanlarını sağlayan ve bölüm anlaşma kontenjanları dahilinde bir yurt dışı üniversiteye başvuru yapma hakkı kazanmak suretiyle Erasmus öğrencisi olma hakkını elde eden öğrenciler dilerlerse programdan hibesiz olarak yararlanabileceklerdir.

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. (Erasmus faaliyeti yurt dışında fiziksel olarak değil de, yurt içinde uzaktan eğitimle gerçekleştiriliyorsa hibe desteği verilmez.)

6-Öğrenim gördüğüm bölümün nerelerle Erasmus anlaşması vardır?

Yakında yayımlanacaktır.

7-Erasmus Öğrenim ve Staj arasındaki farklar nelerdir?

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim

 

Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Faaliyet, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir. Yükseköğretim kurumu üst yönetim kararıyla I. Kademe öğrencileri için en erken 2. sınıftan itibaren hareketliliğe katılma kararı alabilir. Bu tür bir karar, ilana çıkılmadan önce alınmalı ve başvuru ilanında duyurulmalıdır. İlana çıkıldıktan sonra bu tür birkarar alınması mümkün değildir.

Faaliyete katılacak öğrencilerin yükseköğretim kurumunda bir diploma programına kayıtlı olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır. Başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Öğrenci Hareketliliği-Staj

 

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrencilermezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Bu süre içerisinde askerlik görevini tamamlamak üzere silah altına alınan yeni mezunların askerlik süreleri 12 aylık bu azami süreye eklenir. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

Yükseköğretim kurumları mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edebilirler. Mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edecek yükseköğretim kurumları, ilgili çağrı yılının başında buna ilişkin bir üst yönetim kararı almalı ve bu durumu öğrencilere duyurmalıdır. Çağrı yılının başında bu tür bir karar alınmamışsa veya öğrencilere duyurulmamışsa mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalma seçeneği uygulanamaz.

 

Uygun Staj Yeri Örnekleri:

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

- araştırma enstitüleri

- vakıflar

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- yükseköğretim kurumları (Programla ilişkili ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, Programla ilişkili olmayan ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı) 8

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 

8-Öğrenci Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?

 

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun  gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.

Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini (dersleri takip etme, sınavlarda ve çalışma ortamında kendini ifade etme vb.) yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.
 

9-Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun anlaşmaları kapsamında Erasmus Öğrenci veya Personel Hareketliliği Faaliyetinden faydalanabilir miyim?

 

Hayır, her öğrenci ve personel ancak kendi öğrencisi veya personeli olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla Erasmus hareketlilik faaliyetlerine katılabilir.
 

10-Türkiye Ulusal Ajansı veya Üniversite tarafından kalacak yer ayarlanır mı?

 

Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması Türkiye Ulusal Ajansı veya gönderen üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus koordinatörlüğü ya da yetkilileri öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verebilir. Misafir olunacaj kurum bu konuda gelenlere yardımcı olmak gibi bir sorumluluğa sahiptir.
 

11-Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

 

Vize işlemleri katılımcıların yükümlülüğündedir.
 

Vize prosedürlerinde, Türkiye’nin AB aday ülkesi olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntılar yaşanabilmektedir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü (finansal sponsorluk) için üniversite rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve eğer öğrenciye hibe çıkmışsa bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması konusunda kolaylık sağlayabilecektir.
 

12-İkili Anlaşmalar nasıl yapılır? İkili Anlaşma yapılması için ben ne yapabilirim?

 

İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli toplam süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Türkiye Ulusal Ajansı’ndan hibe talep ederler. Türkiye Ulusal Ajansı, akademik yıl başında alınan hibe talebini, üniversitenin geçmiş yıl performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda karşılar. Türkiye Ulusal Ajansı’nın karşıladığı oranda ikili anlaşmalar hayata geçer. Üniversitelerin Merkezden hibe almaksızın anlaşmalarını hayata geçirmeleri, öğrenci/öğretim elemanlarını hibe vermeden ya da kendi kaynaklarından hibe vererek göndermeleri mümkündür.

Öğrencilerin ikili anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite yetkililerine ortak bulmakta yardımcı olabilirler. Yurt dışındaki arkadaşları, akrabaları vasıtasıyla ya da kendi araştırmaları doğrultusunda üniversiteler arasında iletişim kurulmasına yardımcı olabilir, anlaşma olasılığının yüksek olduğunu bildikleri üniversiteleri Erasmus koordinatörlüklerine bildirebilirler. Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, bu anlaşma zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.
 

13-Türkiye Ulusal Ajansı öğrenci seçiminde rol oynar mı?

 

Türkiye Ulusal Ajansı öğrenci seçimine müdahale etmez. Yalnızca seçim için gereken genel kriterleri belirler ve seçimin tarafsız yapılması için kurallar koyar. Türkiye Ulusal Ajansı seçimlerin tarafsız yapıldığından şüphe duyulması halinde seçim komisyonunda yer alabilir.

Üniversiteler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ülke genelinde belirlenen kriterlerle çelişmemek ve programın ruhuna aykırı olmamak kaydıyla kendi özel kriterlerini belirlemekte ve uygulamakta serbesttirler
(Örn: mezuniyet döneminde öğrenci göndermemek gibi).

 

14-Erasmus Staj Programıyla kendi bulduğum staj yerine gidebilir miyim?

 

Öğrenciler üniversiteleri tarafından önerilen yerlerde  staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup Erasmus koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler. Gerek üniversitenin önerdiği staj kurumlarına başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim kriterlerine göre seçilen öğrenciler kontenjan dahilinde faaliyetten faydalanabilir.
 

15-Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetinden kimler faydalanabilir?

 

Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeli çalışma alanlarında kendilerini geliştirmek ve diğer Avrupalı meslektaşlarıyla ve Avrupa’daki kurum ya da  kuruluşların ilgili birimleriyle veya kişileriyle tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bu faaliyete katılabilirler.

 

16-Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?

Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir. Staj hareketliliği için yaptırılacak sigortanın “Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortasını (Liability Insurance)”, “Kaza Sigortasını” ve “Sağlık/Seyahat Sigortasını”kapsaması gerekmektedir.

 

17-Erasmus+ öğrenim hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?

Erasmus hibesi değişim faaliyetinin tamamını finanse etmeyi amaçlamaz. Sadece öğrencinin yurt dışında bulunmasından kaynaklanan ek masrafları karşılamaya yönelik olarak bir tür destek mahiyetindedir. Hibe tutarları her sözleşme döneminde Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenir ve belirli dönemlerde Ulusal Ajans tarafından yükseköğretim kurumlarının hesabına gönderilir.

Öğrenci hareketliliğinde hibe desteği, o yılki bütçeye bağlı olarak hibe çıkan öğrencilere 4 ila 5 ay civarında; Staj hareketliliğinde ise 3 ay kadardır. Öğrenim programına güzde gidip bahara uzatan öğrencilere veya staja gidip 3 aydan fazla staj gerçekleştiren öğrencilere ekstra hibe desteği sağlanmaz; ancak hibesiz olarak programlarını uzatabilmeleri mümkündür. Personel hareketliliği faaliyeti için hibe desteği 1 haftaya kadardır.

 

18-Neden Avro hesabı açtırmak gereklidir?

Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Türkiye’deki üniversitelere Erasmus hibesi bütçesinin Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır.

 

 

19-Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet, Erasmus fonundan para alamasanız da (yani hibe çıkmasa dahi) ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanız olan bir eğitim kuruma, anlaşma kontenjanlarının yettiği ölçüde “Hibesiz Erasmus değişim öğrencisi” olarak gidebilirsiniz. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Erasmus staj hareketliliğinde Erasmus anlaşma şartı aranmaz ve başvuru ve seçilim süreçlerinden geçerek Erasmus staj öğrencisi olmaya hak kazanan öğrenciler hibe çıkmasa dahi kendi öğrenim gördükleri alanlarla ilgili buldukları yurt dışı kurum kuruluşlarda hibesiz olarak Erasmus staj faaliyetlerini gerçekleştirebilirler.

 

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1) Öğrenim hayatım boyunca hem Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden hem de staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim ?

Öğrenciler her öğrenim derecesinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

 

2) Staj yerim için kabul belgesi geldikten sonra kendi bölümüme mi onaylatacağım? İşlem nasıl gerçekleşecek?

Kabul belgesi almak staj yapabilmek için gerekli adımlardan en önemlisidir. Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan diğer tüm belgelerin de tamamlanması gerekmektedir. Bunlar:

Staj Tanınma Belgesi, Company Confirmation, University Confirmation, Training Agreement, Pasaport Kimlik ve Vize Sayfalarının Fotokopisi, Sağlık, Seyahat ve Sorumluluk Sigortası’dır.

 

3) Staj Hareketliliğine katılmak için ortalama şartı aranıyor mu?

Hem öğrenim hem de staj hareketliliğin de Ön lisans ve Lisans programı öğrencileri için 2,20; Yüksek lisans ve Doktora programı öğrencileri için 2,50 ağırlıklı genel not ortalaması koşulu bulunmaktadır. (Ağırlıklı genel not ortalaması transkriptinizde mevcut tüm dönemlerin ortalaması demektir.)

 

4) Son sınıf öğrencileri Erasmus staj hareketliliğinden yararlanabilir mi?

 Staj veya Öğrenim Hareketliliği yapabilmeniz için öğrenci olmanız şarttır. Staj Hareketliliği’nde mezun olduktan sonraki 12 ay içinde hareketlilikten faydalanabilmeniz için son sınıf öğrencisi olarak mezun olmadan önce başvurunuzu yapmış ve seçilmiş olmanız gerekmektedir.

 

5) Erasmus staj hareketliliği kapsamında istediğimiz ülkeden staj yeri ayarlayabilir miyiz?

Staj yapabileceğiniz ülkeler aşağıdadır:

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya.

 

6) Erasmus Staj Programı çerçevesinde ne kadar kalabilirim?

Erasmus Staj Programından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri en az 2 ay en fazla 12 ay yararlanabilirler.

 

7) Hangi Kurum ve Kuruluşlarda Staj yapabilirim?

İşletmeler, Eğitim Merkezleri, Araştırma Merkezleri ve diğer kuruluşlarda staj yapılabilir. Ancak; aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

 

8) Erasmus Staj Programından yararlanabilmek için Karşılıklı Anlaşma ( Bilateral Agreement) gerekli midir?

Hayır. Staj program için Niyet Mektubu (Letter of Intent)/ Kabul Mektubu belgesinin staj yapacağınız kurumdan alınması yeterlidir.

 

9) Niyet Mektubu/ Kabul belgesini ben mi doldurup staj yapacağım kurumakuruluşa göndermeliyim?

Hayır. Bu belge tamamen karşı kurum tarafından doldurulmalıdır.

 

10) Vize işlemleri nasıl yapılır?

Vize işlemleri yararlanıcıların yükümlülüğündedir. Vize prosedürleri, Türkiye'nin aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntı yaratabilmektedir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması konusunda kolaylık sağlayabilecektir. 

 

11) Kalacak Yer merkez ya da Üniversite tarafından mı ayarlanır?

Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması Merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir.

 

12) Stajım nasıl kredilendirilir? Tanınma Şartları nelerdir?

Her öğrenci gitmeden bulduğu staj yeri hakkında bölüm koordinatörüyle görüşmek zorundadır ve koordinatörler staj kapsamında yerine getirilecek görevlerin öğrencinin bölümüyle ilgili olduğundan emin olmalı, Training Agreement ve Staj Tanınma Belgesi’ni doldurup imzalamalıdır.

Bu iki belge onaylandıktan sonra öğrenci faaliyetini tamamladığı takdirde stajın tanınmasının otomatik gerçekleştirileceğini garantiler. Erasmus kapsamında yapılacak stajlar; okuduğunuz bölüme bağlı olarak yapmanız gereken zorunlu stajın süre ve niteliğine göre eşdeğer sayılabilir.

Eğer bölümde zorunlu staj yoksa, yapılacak stajın kapsamı ve niteliğine göre seçmeli dersler için kredilendirilebilir.

Öğrencinin alınacak ders kredi yükü kalmamışsa (mezunlar), Diploma Eki’nde kesinlikle Erasmus kapsamında staj yaptığı yazılmalıdır.

 

13) Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında Türkiye’de staj yapabilir miyim?

Hayır.

 

14) Bölümümde öğrenimim boyunca 2 farklı işletmede, 20 iş günü staj yapmam gerekiyor. Erasmus Stajında 2 ay yapılacak staj benim iki stajıma sayılabilir mi?

Hayır. Zaten bu durum bölümün staj kurallarına da aykırı olduğu için koordinatörlerin onaylayacağı bir staj olmayacaktır.

 

15) 6 aylık staj yeri ayarlasam, 6 aylık hibe alabilir miyim?

Öğrenciler hem öğrenim hem staj hareketliliğinde kısmi olarak hibelendirilebilirler. Bu süre öğrenim hareketliliğinde en az 3 ayken, stajda en az 2 aydır. Ancak kurum 2 aydan sonraki hibelendirilmeler için garanti veremez. Bu değerlendirme ancak Merkez’den bize tahsis edilen hibe dağıtım miktarları belli olduktan sonra yapılarak netleştirilebilir.

 

16) 2 ay hibeli, 3 ay hibesiz gitme şansım var mı?

Evet, sözleşmeniz 2 ay hibeli, 3 ay hibesiz olmak koşuluyla imzalanabilir.

 

17) Seçildim hakkımdan feragat edebilir miyim?

Evet, ancak son dakikaya kadar bekletilen feragatlar başkalarının hareketlilikten yararlanmasına zaman ve fırsat bırakmamaları açısından sıkıntı olabilmektedir.

 

18) Hibesiz gidiyorum sözleşmeye gerek var mı?

Her öğrenci ister hibeli ister hibesiz olsun, gerekli evrakları ofisimize teslim edip sözleşme imzalamak zorundadır, aksi takdirde faaliyet tamamlanmış olsa bile geçersiz sayılacaktır.

 

19) Hibemde herhangi bir kesinti olması mümkün mü?

Yükseköğretim kurumu, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin
hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı %20 ila %100 arasında, üniversitenin takdirindedir.