2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı ERASMUS+ Programı Personel Ders Verme Hareketliliği ve Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları 6 Şubat 2017 Pazartesi itibariyle alınmaya başlanmıştır. 

Son başvuru tarihi: 27 Şubat 2017 Pazartesi saat 17:30


AÇIKLAMALAR ve BAŞVURU PROSEDÜRÜ

- Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğinden, görev yaptığı akademik biriminde resmi olarak derse giren öğretim üyeleri/elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar) yararlanabilecektir. (Bizzat derse girmeyen öğretim üyeleri/elemanları Erasmus Ders Verme faaliyetinden yararlanamazlar.)

- Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliğine ise, ders verme durumunda olmayan araştırma görevlileri, uzmanlar, idari görevde bulunan okutmanlar ve idari personel başvurabilecektir.

 

Ders Verme Hareketliliği: 

Erasmus Personel Ders Verme faaliyetine başvuruda bulunacak öğretim üyeleri/elemanlarımızın (fiilen ders vermekte olan Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar),

1) Bağlı oldukları bölüm/programların Erasmus koordinatörlerine başvuru taleplerini bildirerek, "Talep Listesi"ne isimlerini yazdırmaları,

2) E-üniversite sistemi üzerinde, personelin kendi hesaplarındaki "Başvuru İşlemleri - Erasmus Başvuru" menüsünden erişebilecekleri "Erasmus Ders Verme Hareketliliği Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu"nu doldurup elektronik olarak göndermeleri

gerekmektedir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu, başvuru sahibine ait kişisel bilgileri, misafir olunmak istenen kurumlara ait bilgileri ve Öğretim (Ders Verme) Planına ait ayrıntıları içermektedir.

Formda (*) işaretli olarak belirtilmiş tüm alanların doldurulması zorunludur.

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğinde minimum süre 2 gündür. Dolayısıyla, faaliyetini 2 gün olarak gerçekleştirmek isteyen başvuru sahiplerinin "Content of the teaching programme" kısmının ilk 2 gününü doldurmaları yeterlidir. Bir haftalık (5 iş günü) faaliyet için, "Content of the teaching programme" kısmının ilk 5 gününün doldurulması gerekmektedir.

Partner kurumların ülkeleri ve Erasmus ID kodları Erasmus Personel Hareketliliği web ilanındaki "Ders Verme Hareketliliği için tercih edilebilecek partner kurumlar kontenjan listesi"nde yer almaktadır.

Formdaki bilgiler gerek seçme-değerlendirme aşamasında göz önünde tutulacağından, gerekse de seçilen personelin sonraki işlemlerinde kullanılacağından dolayı, çevrimiçi (online) başvuru formunun başvuru sahibi tarafından kesinlikle eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.

Program kapsamında misafir olunmak istenen yurtdışı yükseköğretim kurumu tercihleri, puanlandırmada bir kriter olduğu ve seçme-değerlendirme listesindeki sıralamayı etkilediği için, çevirimiçi (online) başvuru formunda belirtilen "gidilmek istenen kurum" tercihinin son başvuru tarihinden sonra değiştirilmesi mümkün değildir.

Başvuru süresi içinde çevrimiçi (online) form üzerinde düzenleme yapılması mümkün olmakla birlikte, süre dolduktan sonra (27 Şubat 2017 Pazartesi saat 17:30) formda herhangi bir değişiklik/düzenleme yapılamayacağı için, başvuru işleminin ve başvuruda belirtilecek yurt dışı ülke/üniversite tercihinin dikkatlice yapılması beklenmektedir.

Gidilmek istenen kurum, aşağıda linki verilen kontenjan tablosu ve geçmiş yıllara ait istatistiki bilgiler incelenerek belirlenebilir.

Çevrimiçi (online) başvuru formunun doldurularak gönderilmesi ve Erasmus Bölüm Koordinatörleri yoluyla Talep Listesine isim yazdırılması için son tarih 27 Şubat 2017 Pazartesi saat 17:30'dur. Bu tarihten sonra Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu otomatik olarak erişime kapanacak olup, başvuru kabul edilmeyecektir.

Ders Verme Hareketliliği için başvuracak öğretim üyeleri/elemanlarının ÜDS/KPDS/YDS Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi sunmaları zorunlu değildir.

Ancak, yabancı dil puanı "50" ve üzeri olan başvuru sahipleri dilerlerse ÜDS/KPDS/YDS sonuç belgelerini sunabilirler.

Bu başvuru sahiplerinin ÜDS/KPDS/YDS sınav sonuç puanlarının %20'si seçme-değerlendirme sıralama puanlarına eklenecektir.

ÜDS/KPDS/YDS sonuç belgesi sunmayan başvuru sahiplerinin yabancı dil puanları "50" olarak kabul edilecek ve bunun %20'si olan "10 puan" seçme-değerlendirme sıralama puanlarına eklenecektir.

ÜDS/KPDS/YDS sonuç belgesinin sunulması, ÖSYM’nin web sitesinden sağlanmış elektronik bir kopyasının online başvuru formunda ilgili alana yüklenmesi şeklinde olacaktır.

Önemli Açıklama-1: 2014-2021 arasında geçerli olacak Erasmus Plus döneminde dil yeterlilikleri konusu Avrupa Komisyonu açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, gerek öğrenci gerek personel hareketliliklerinde yararlanıcıların belirli bir dil seviyesinde olmaları istenebilmektedir. Başvuruların değerlendirme aşamasından sonra, gitmeye hak kazandıkları yurtdışı kurumlar tarafından dil yeterliliği konusunda konulabilecek muhtemel her hangi bir koşul ya da yararlanıcı personelden istenebilecek herhangi bir belge olduğu taktirde, istenen koşul ve/veya yeterlilik belgelerini sağlama sorumluluğu yararlanıcı personele aittir.

Önemli Açıklama-2: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.
 

Eğitim Alma Hareketliliği:
 
Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden sadece fiilen ders vermeyen personel (araştırma görevlileri, uzmanlar ve idari görevde bulunan okutmanlar ile idari personel yararlanabilmektedir.

Erasmus Personel Eğitim Alma faaliyeti için Erasmus bölüm koordinatörlerine isim yazdırılmasına gerek yoktur.

Eğitim Alma Hareketliliğine başvurmak isteyen personelin, direkt olarak web sayfamızdaki ilanda ya da aynı sayfanın Erasmus Plus Programı Personel Hareketliliği kısmında yer alan ilgili dokümanları incelemeleri ve E-üniversite sistemi üzerinde, personelin kendi hesaplarındaki "Başvuru İşlemleri - Erasmus Başvuru" menüsünden erişebilecekleri "Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu"nu doldurup elektronik olarak göndermeleri gerekmektedir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu, başvuru sahibine ait kişisel bilgileri, misafir olunmak istenen kurumlara ait bilgileri ve Eğitim Alma Planına ait ayrıntıları içermektedir.

Çevirimiçi (Online) Başvu Formunda (*) işaretli olarak verilen tüm alanların doldurulması zorunludur.

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği için minimum faaliyet süresi 2 gündür. Dolayısıyla, faaliyetini 2 gün olarak gerçekleştirmek isteyen başvuru sahiplerinin "Content of the working programme" kısmının ilk 2 gününü doldurmaları yeterlidir.

Bir haftalık (5 iş günü) Erasmus programı için "Content of the working programme" kısmının ilk 5 gününün doldurulması gerekmektedir.

Partner kurumların adları ve ülkeleri Erasmus Personel Hareketliliği web ilanındaki "Eğitim Alma Hareketliliği için tercih edilebilecek partner kurumlar kontenjan listesi"nde yer almaktadır.

Başvuru sahibi personel, programdan yararlanmak üzere misafir olmak istediği kurum/kuruluşu kendisi bulması durumda, söz konusu kurum/kuruluşa ait kurum adı/ülke bilgilerini kendisi formdaki ilgili kısımlara girmelidir.

Formdaki bilgiler gerek seçme-değerlendirme aşamasında göz önünde tutulacağından, gerekse de seçilen personelin sonraki işlemlerinde kullanılacağından dolayı, çevrimiçi (online) başvuru formunun başvuru sahibi tarafından kesinlikle eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.

Başvuru sahibi personelin son 5 yıl içinde girilmiş olan ÜDS/KPDS/YDS Yabancı Dil Sınavına ait sonuç belgesi sunmaları zorunludur. Sonuç belgesinin sunulması, ÖSYM’nin web sitesinden sağlanmış elektronik bir kopyasının online başvuru formunda ilgili alana yüklenmesi şeklinde olacaktır.

Söz konusu sınavlardan "50" ve üzeri puana sahip olan personellerin başvurusu geçerli olacaktır.

Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen personel, aşağıda linki verilen kontenjan tablosundaki anlaşmalı kurumlar arasından tercih yapabileceği gibi, Erasmus Program ülkelerinden (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan) kendilerinin buldukları, kendi konu alanlarıyla ilgili işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluşlara da bu faaliyet kapsamında gidebilirler. 
[örneğin: küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil); yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu; ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi; araştırma enstitüsü; vakıf; okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil); kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK; kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş]

Ancak, gidilmek istenen kurum bir Yükseköğretim Kurumu ise, mutlaka kontenjan tablosunda yer alan, Üniversitemizin Erasmus anlaşması olan kurumlardan birisi olması gerekmektedir.

Program kapsamında misafir olunmak istenen kurum/kuruluş tercihleri, puanlandırmada bir kriter olduğu ve seçme-değerlendirme listesindeki sıralamayı etkilediği için, çevirimiçi (online) başvuru formunda belirtilen "gidilmek istenen kurum" tercihinin son başvuru tarihinden sonra değiştirilmesi mümkün değildir.

Başvuru süresi içinde çevrimiçi (online) form üzerinde düzenleme yapılması mümkün olmakla birlikte, süre dolduktan sonra (27 Şubat 2017 Pazartesi saat 17:30) formda herhangi bir değişiklik/düzenleme yapılamayacağı için, başvuru işleminin ve başvuruda belirtilecek yurt dışı ülke/kurum-kuruluş tercihinin dikkatlice yapılması beklenmektedir.

Gidilmek istenen kurum, aşağıda linki verilen kontenjan tablosu ve geçmiş yıllara ait istatistiki bilgiler incelenerek belirlenebilir.

Çevrimiçi (online) başvuru formunun doldurularak gönderilmesi için son tarih 27 Şubat 2017 Pazartesi saat 17:30'dur. Bu tarihten sonra Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu otomatik olarak erişime kapanacak olup, başvuru kabul edilmeyecektir.

Önemli Açıklama: 2014-2021 arasında geçerli olacak Erasmus Plus döneminde dil yeterlilikleri konusu Avrupa Komisyonu açısından önem arzetmektedir. Bu bağlamda gerek öğrenci gerek personel hareketliliklerinde yararlanıcıların belirli bir dil seviyesinde olmaları istenebilmektedir. Başvuruların değerlendirme aşamasından sonra, gitmeye hak kazandıkları yurtdışı kurumlar tarafından dil yeterliliği konusunda konulabilecek muhtemel her hangi bir koşul ya da yararlanıcı personelden istenebilecek herhangi bir belge olduğu taktirde, istenen koşul ve/veya yeterlilik belgelerini sağlama sorumluluğu yararlanıcıya aittir.

Önemli Açıklama-2: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.


İlgili dokümanlar:
 
Aşağıda verilen linklerden, Erasmus Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliklerine ilişkin kurum tercihi yapmak üzere yararlanılacak kontenjan listelerine ulaşılabilir. Ayrıca, seçme-değerlendirmede kullanılan puanlandırma kriterlerine ve puanlandırma kriterlerinin uygulanmasında baz alınan Erasmus personel hareketliliği geçmiş yıllar istatistiklerine ait linkler de yine aşağıda verilmiştir.

 

Ders Verme Hareketliliği için tercih edilebilecek partner kurumlar kontenjan listesi
 

Eğitim Alma Hareketliliği için tercih edilebilecek partner kurumlar kontenjan listesi
 

Erasmus Personel Ders Verme / Eğitim Alma Hareketlilikleri seçimlerinde kullanılacak puanlandırma kriterleri


Ders Verme Hareketliliğine ait geçmiş yıllardaki hareketliliklere ilişkin istatistikler 
(Puanlandırma kriterlerinde esas alınır)

 

Eğitim Alma Hareketliliğine ait geçmiş yıllardaki hareketliliklere ilişkin istatistikler 
(Puanlandırma kriterlerinde esas alınır)


 

ERASMUS+ PROGRAMI ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

Bütün yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini imzalamakla, tüm çevrelerden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlayacağınıtaahhüt eder. Bu nedenle, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel misafir olunan kurumun kendi yerel öğrenci ve personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir.


Ek hibe

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz.


Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.


Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için Erasmus Ofisine veya Bölümünüzdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz.

Giden öğrenci ve personel için bilgiye Erasmus Ofisinden ulaşılabilir.

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

http://exchangeability.eu/mapability-map


Veri koruma:

Kişisel veriler gizlidir ve yalnızca ulusal hukuk kapsamında Erasmus+ programına başvuru ve katılımınıza ilişkin olarak kullanılacaktır.

 

Diğer bilgiler için:

Erasmus+ kaynakları:

European Commission – Erasmus+

Erasmus+ Türkiye Ulusal Ajansı www.ua.gov.tr

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları:

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç,

144

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan

126

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

Erasmus Personel Hareketliliği teorik olarak 2 gün - 2 ay arasında gerçekleştirilebiliyor olup, 14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15. ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmakla birlikte, Üniversitemize tahsis edilen Personel Hareketliliği hibe miktarı ve programdan hibeli olarak yararlanması öngörülen kontenjan sayısı göz önüne alındığında, programdan hibeli olarak yararlanmaya hak kazanacak her personele sadece bir haftalık (5 iş günü + 2 yolculuk günü) hibe verilebilecektir.

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu şehirden (Üniversitemiz için "Tekirdağ"), faaliyetin gerçekleştirileceği kurumun bulunduğu şehre kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €