2018 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DÖNEMİ:

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin önbaşvuruları 12 Ocak 2018 - 11 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular, e-üniversite sistemi üzerinde, öğrencilerin kendi otomasyon hesaplarında yer alan Başvuru İşlemleri – Erasmus Başvurusu menüsünden erişebilecekleri "Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu"nun doldurulup elektronik olarak gönderilmesi yoluyla yapılacaktır.

Başvuru için istenen diğer belgelerin, söz konusu çevrimiçi başvuru formunda ilgili alanlara yüklenmesi gerekmektedir (upload işlemi).

Online olarak gerçekleştirilecek başvuru için son tarih 11 Şubat 2018 Pazar saat 23:59'dur; bu tarihten sonra Çevrimiçi Başvuru Formu otomatik olarak erişime kapanacak olup,  başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresi içinde çevrimiçi form üzerinde düzenleme yapılması mümkün olmakla birlikte, süre dolduktan sonra (11 Şubat 2018 saat 23:59) formda herhangi bir değişiklik/düzenleme yapılması mümkün olmayacağı için, başvuru işleminin ve başvuruda belirtilecek yurt dışı ülke/üniversite tercihlerinin dikkatlice yapılması beklenmektedir.

Başvuru ve seçme-değerlendirme sürecinin ardından, seçilen öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında) programdan yararlanacaklardır.

Başvuru geçerlilik koşulları:

* T.C. Vatandaşı olmak, ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte, Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak.

İkinci öğretimde (gece öğretiminde) okuyan öğrenciler de örgün eğitim kapsamındadır ve Erasmus programına başvurabilirler.

(Kayıtlı oldukları programın hazırlık sınıfı ya da birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar. Öte yandan, birinci sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilirler ve seçildikleri taktirde ikinci sınıfta (2018-2019 öğretim yılında) programdan yararlanabilirler)

* Ön lisans ve lisans için 4 üzerinden en az 2,20 ya da 100 üzerinden en az 58
  Yüksek lisans için 4 üzerinden en az 2,50/4 ya da 100 üzerinden en az 65
  Doktora veya tıpta ihtisas için 4 üzerinden en az 3,00 ya da 100 üzerinden en az 76,66
  akademik ortalamaya (genel not ortalamasına) sahip olmak.
  (Genel not ortalamasına 2017-2018 Güz dönemi ortalaması da dahil edilecektir.)

* Faaliyetten yararlanılacak dönem için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredisi yüküne sahip olmak (Bir sömestir için toplam yaklaşık 30 AKTS; iki sömestir için toplam yaklaşık 60 AKTS)

* Daha önce Erasmus öğrenci öğrenim ve/veya staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanan öğrenciler, aynı öğrenim kademesi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora kademelerinden biri) içerisinde yeni faaliyetle beraber öğrenim+staj olmak üzere toplam süre 12 ay’ı geçmeyecek şekilde tekrar programdan yararlanabilirler. Bununla birlikte, daha önce Erasmus programından tam akademik yıl (iki sömestir) olarak yararlanmış öğrenciler, aynı öğrenim kademesinde programdan bir sömestir daha yararlanmaları durumunda toplam süre 12 ayı geçeceğinden, önceki dönemlerde Erasmus programından sadece tek sömestir yararlanmış öğrencilerin programdan tekrar yararlanmak üzere başvurabilmeleri öngörülmektedir. Ancak, önceliğin programdan hiç yararlanmamış öğrencilere verilmesi prensibinden dolayı, daha önce programdan yararlanmış olan öğrencilerin -ne kadar süre yararlandıklarına bakılmaksızın- genel Erasmus puanlarından, öğrenim ya da staj faaliyeti fark etmeksizin faaliyet sayısı başına 10 puan eksiltilecektir. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için 10 puan azaltma uygulanır. Daha önce mücbir bir sebep bildirdikleri vazgeçme dilekçelerini Erasmus Ofisine iletmiş olan öğrencilere söz konusu puan kesintisi uygulanmaz.

* Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili önceliği nedeniyle, özel ihtiyaç sahibi (engelli) öğrencilerin (durumlarının belgelenmesi koşuluyla) genel Erasmus puanlarına +10 puan ilave yapılır.

* Belgelendirilmesi koşuluyla, birinci kuşaktan şehit ve gazi yakını öğrencilerin genel Erasmus puanlarına +15 puan ilave yapılır.

* Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olmak gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından yararlanmasına engel değildir.

Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş:

Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden Erasmus programı katılımcısı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere düşük öncelik verilir.

Başarı Değerlendirme Ölçütleri:

Akademik ortalaması istenen düzeyde olan ve başvuru formu ve belgeleri istenen şekilde olan başvuru sahipleri yabancı dil yeterlilik sınavına alınacaklardır. Yabancı dil yeterlilik sınavının tarihi, yeri ve saati Erasmus Ofisi tarafından web sayfası yoluyla ayrıca duyurulacaktır. Başvuru sahiplerinden daha önce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş olan öğrencilerin de yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur. (Son 2 yıl içinde, İngilizce yeterlilik için ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL, TOEFL IBT, CPE, CAE, PTE; Almanca yeterlilik için ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL, TestDaf, DSD II, TELC Deutsch, Goethe Institut; Fransızca yeterlilik için ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL, DELF & DALF gibi sınavlara girmiş olanlar, dilerlerse Erasmus yabancı dil sınavına girmeyerek bu sınavlara ait puanlarını kullanabilirler. Bu durumda sınav sonuç belgesinin başvuru son tarihine kadar Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.)

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında, Avrupa Ortak Dil Seviyelerine göre en az B1 (100 üzerinden en az 60) düzeyini sağlayamayan adaylar Erasmus öğrencisi olamazlar.

Yabancı Dil Yeterlilik sınavına girmeyip, son 2 yıl içinde girilmiş yukarıda belirtilen sınavlara ait puanlarını kullanmak isteyen adayların, söz konusu puanlarının ÖSYM eşdeğerliklerine göre 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Bu puanın altında olan adaylar Erasmus öğrencisi olamazlar.

(Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz gibi bazı ülkelerdeki üniversiteler, misafir edecekleri Erasmus öğrencilerinden belirli seviyelerde Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce bilgisi isteyebilmektedirler. Üniversitemizde Erasmus Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır. Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak Erasmus Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına bu dillerde öğrenim gören öğrenciler girecek olmakla birlikte, başka bölümlerde okumakta olup Almanya ya da Fransa'daki üniversiteleri tercihlerinin arasında belirten öğrencilerin de bu dillerde yapılacak sınavlara girmesi tavsiye olunur. Tercih edilen üniversiteler tarafından, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden başka dillerde istenebilecek bilgi, bu üniversitelere gitmeye hak kazanan öğrencilerin sorumluluğunda olacaktır.)

Sınava girenler arasındaki puan sıralaması aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:

Öğrencinin Akademik ortalaması (genel not ortalaması), Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nun 4'lük sistem-100'lük sistem not çevrim tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevrilir. Akademik ortalamanın %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si toplanarak, Erasmus Genel Sıralama Puanı elde edilir. Sıralama her bölüm/konu alanı için ayrı ayrı Erasmus Genel Sıralama Puanına göre yapılır.

Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için başvuruda bulunan ve istenen akademik ortalamaya sahip olup, Erasmus yabancı dil yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden, söz konusu sınava mücbir bir sebep belirtmeksizin girmeyen öğrencilerin, daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam sıralama puanlarından 5 puan düşürülecektir.

Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınacaktır. İlan edilecek bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunmaksızın, keyfi olarak programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrencilerin, sonraki dönemlerde gerçekleştirecekleri Erasmus hareketliliği başvurularında, toplam sıralama puanlarından 10 puan düşürülecektir.
(Belgelendirilebilen mücbir bir nedenle feragat bildirim süresinden sonra programdan yararlanma hakkından vazgeçmek zorunda kalan öğrenciler bu değerlendirmeye dahil değildir.)

Başvuru için gerekli form ve belgeler: (Formları indirmek için üzerlerine tıklayınız)

1) Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Önbaşvuru Formu - Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu
Başvuru formu yukarıda belirtildiği şekilde, çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Aşağıda belirtilen belgeler, çevrimiçi formun ilgili kısımlarına yüklenecektir. Ayrıca, 7’inci maddede verilen "konu alanlarına göre tercih edilebilecek anlaşmalı üniversiteler ve kontenjanlar listesi" incelenerek, öğrencinin kendi bölüm/anabilim dalı/programına uygun olarak 3 adet yurt dışı üniversite tercihi formdaki ilgili alana yazılmalıdır. Başvuru süresi dolduktan sonra (11 Şubat 2018 saat 23:59) başvuru formu içeriğinde ve yurt dışı üniversite tercihlerinde değişiklik/düzenleme yapılamayacağı için, öğrencilerin, formu dikkatlice ve doğru bilgiler içerecek şekilde doldurmaları ve tercihlerini yapmadan önce, gitmek istedikleri ülkeler ve üniversiteler hakkında ön araştırma yapmaları önerilmektedir.
(Başvurulardan sonra, Erasmus süreci sırasında herhangi bir zamanda, gidilmek istenen ülke ve üniversite tercihlerinde, tercih sıralamasında, gitmeye hak kazanılan ülke/üniversitede değişiklik yapılması mümkün olmayacaktır!)

2) İngilizce CV Formatı (tek nüsha hazırlanır) ve Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda ilgili alana yüklenir (upload edilir).

  - Örnek CV

3) Niyet Mektubu (Bilgisayar ortamında tek sayfa word (.doc, .docx) dosyasına, metin halinde 1 sayfa olarak İngilizce ya da başka bir yabancı dil bölümünde öğrenim görülüyorsa o dilde yazılır ve Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda ilgili alana yüklenir (upload edilir). Niyet mektubunda değinilecek hususlar için tıklayınız

4) İngilizce Transkript (Bağlı olunan fakülte/enstitü/yüksekokul öğrenci işleri biriminden alınır - 2 adet İngilizce (Transkriptler başvuru döneminde alınmayacak olup, içinde bulunulan 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının Güz sömestiri sonunda, Güz sömestiri notları da akademik ortalamaya dahil olacak şekilde teslim alınacaktır. Dolayısıyla, çevrimiçi başvuru aşamasında transkript alınmasına ve çevrimiçi başvuru formuna yüklenmesine gerek yoktur. Çevrimiçi başvuru formunda transkripte ait bir alan yer almayacaktır.)

5) Kimlik Fotokopisi - Kimliğin arka ve ön yüzünü içerecek şekilde taranmış bir nüsha çevrimiçi başvuru formunda ilgili alana yüklenir (upload edilir).

6) Vesikalık Fotoğraf – Taranmış bir adet vesikalık fotoğraf, jpeg formatında, çevrimiçi başvuru formunda ilgili alana yüklenir (upload edilir)

7) Konu alanlarına göre tercih edilebilecek anlaşmalı üniversiteler ve kontenjanlar listesi için tıklayınız.

Belirtilen belgeler yüklenmiş (upload edilmiş) şekilde çevrimiçi (online) başvuru formunun, son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2018 Pazar günü saat 23:59’a kadar kadar doldurulup çevrimiçi (online) olarak gönderilmesi gerekmektedir.


Erasmus Öğrenci Hibeleri hakkında bilgiler:

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte misafir olunan ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, İsveç, Birleşik Krallık, Lihtenştayn, Norveç

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya, Kıbrıs Rum Kesimi, Hollanda, Malta, Portekiz

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Makedonya, Türkiye

300

400

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi öngörü olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Belgelerde yer alan en kısa tarih aralığı faaliyet süresi olacak şekilde kabul edilir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 ay’dan, staj hareketliliği için 2 ay’dan kısa olmayacaktır.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri kapsamında kısmen veya tamamen hibelendirilerek gidecek öğrencilerin hibeleri, öğrenci gitmeden önce toplam öngörülen hibenin %70'i ve döndükten sonra %30'u şeklinde 2 taksit halinde verilir. Öğrenci döndükten sonra, gitmeden önce imzalayacağı sözleşmeler gereğince, Erasmus Ofisine teslim etmesi gereken kanıtlayıcı belge ve raporlamalarda eksiklik olması veya ilan edilecek tarihe kadar teslim edilmemesi durumunda, ya da misafir olduğu üniversitede alacağı derslerin hiçbirine iştirak etmemesi, sınavların tamamına veya büyük bir kısmına girmemesi gibi standart öğrenci sorumluluklarının ihlalinin tespiti halinde, söz konusu öğrencinin Erasmus programı iptal edilerek kendisine ödenen hibenin tamamının iadesi istenir. Belgelerde eksiklik olmaması ve standart öğrenci sorumluluklarının yerine getirilmesi, fakat misafir olunan üniversitede alınan toplam kredinin en az üçte ikisinden başarılı olunamaması halinde ise, öğrencinin faaliyet sonrası hesaplanan kesin toplam hibesinin %20'si kesilir.

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri asgari 2 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin durumu belgelendirilmesi istenir. Uygun belgelendirme olduğu taktirde, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.

İstenen akademik ortalama ve yabancı dil sınavı puanı seviyelerini sağlayarak, Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerden isteyenler hibe almaksızın Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanabilirler.
 

ERASMUS+ PROGRAMI ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

Bütün yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini imzalamakla, tüm çevrelerden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlayacağınıtaahhüt eder. Bu nedenle, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel misafir olunan kurumun kendi yerel öğrenci ve personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir.


Ek hibe

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz.

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için Erasmus Ofisine veya Bölümünüzdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz.

Giden öğrenci ve personel için bilgiye Erasmus Ofisinden ulaşılabilir.

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

http://exchangeability.eu/mapability-map

Veri koruma:

Kişisel veriler gizlidir ve yalnızca ulusal hukuk kapsamında Erasmus+ programına başvuru ve katılımınıza ilişkin olarak kullanılacaktır.

Diğer bilgiler için:

Erasmus+ kaynakları:

European Commission – Erasmus+

Erasmus+ Türkiye Ulusal Ajansı www.ua.gov.tr

ÖNEMLİ NOTLAR:

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden hibeli ya da hibesiz olarak yararlanılması mümkündür. Akademik ortalama ve yabancı dil yeterlilik baraj puanlarını sağlayarak Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerden kaçının hibeli olarak programdan yararlanacağı, ilerleyen aylarda belirlenecek 2018-2019 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği bütçesinin miktarına bağlı olacaktır. Erasmus öğrencisi olma hakkını elde edecek öğrenciler dilerlerse programdan hibesiz olarak yararlanabileceklerdir.

Tüm belgeler bilgisayar ortamında doldurulmalı ve online başvuru formuna o şekilde yüklenmelidir. Ayrıca 1 adet vesikalık fotoğraf da ön başvuru formunda ilgili kısma yüklenmiş olmalıdır (jpeg formatında). Erasmus ofisinde form doldurma, tarama ve fotokopi işlemleri yapılmayacaktır.

Başvuru formundaki tüm bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Süreç boyunca öğrencilerle iletişim, e-posta ağırlıklı olarak gerçekleştirileceği için, başvuru formunda öğrencinin sürekli takip ettiği güncel bir e-posta adresinin yazılmış olması önemlidir.

Bilgi edinme için Rektörlük Erasmus ofisi e-posta:
infoerasmus@nku.edu.tr