ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DÖNEMİ:

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin önbaşvuruları 9 Ocak 2017 - 10 Şubat 2017 tarihleri arasında alınacaktır. 

Başvurular, e-üniversite sistemi üzerinde, öğrencilerin kendi hesaplarında "Başvuru İşlemleri - Erasmus Başvuru" menüsünden erişebilecekleri "Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu"nun doldurulup elektronik olarak gönderilmesi yoluyla yapılacaktır.

Başvuru için istenen diğer belgelerin, söz konusu çevrimiçi (online) başvuru formunda ilgili alanlara yüklenmesi gerekmektedir (upload işlemi). Başvuru formu ve forma yüklenecek ek belgelere (CV, Niyet Mektubu, Kimlik Fotokopisi) uygunluk değerlendirmesi yapılacağı için yetersiz/eksik/boş dosya yüklenmemelidir. Söz konusu değerlendirmeye göre uygun görülmeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru için son tarih 10 Şubat 2016 Cuma saat 17:30'dur; bu tarihten sonra Çevrimiçi Başvuru Formu otomatik olarak erişime kapanacak olup,  başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresi içinde çevrimiçi (online) form üzerinde düzenleme yapılması mümkün olmakla birlikte, süre dolduktan sonra (10 Şubat 2017 saat 17:30) formda herhangi bir değişiklik/düzenleme yapılamayacağı için, başvuru işleminin ve başvuruda belirtilecek yurt dışı ülke/üniversite tercihlerinin dikkatlice yapılması beklenmektedir.

Başvuru ve seçme-değerlendirme sürecinin ardından, seçilen öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında) programdan yararlanacaklardır.
 

Başvuru geçerlilik koşulları:

 • T.C. Vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte, Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak (Kayıtlı oldukları programın hazırlık sınıfı ya da birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar. Birinci sınıf öğrencileri bir sonraki yıl programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler.)
   
 • Ön lisans ve lisans için 4 üzerinden en az 2,20 ya da 100 üzerinden en az 58; Yüksek lisans için 4 üzerinden en az 2,50/4 ya da 100 üzerinden en az 65; Doktora veya tıpta ihtisas için 4 üzerinden en az 3,00 ya da 100 üzerinden en az 76,66 akademik ortalamaya (genel not ortalamasına) sahip olmak (Genel not ortalamasına 2016-2017 Güz dönemi ortalaması da dahil edilecektir.)
   
 • Faaliyetten yararlanılacak dönem için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredisi yüküne sahip olmak (Bir sömestir için toplam yaklaşık 30 AKTS; iki sömestir için toplam yaklaşık 60 AKTS)
   
 • Daha önce Erasmus öğrenci öğrenim ve/veya staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanan öğrenciler, aynı öğrenim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora kademelerinden biri) içerisinde yeni faaliyetle beraber öğrenim+staj olmak üzere toplam süre 12 ay’ı geçmeyecek şekilde tekrar programdan yararlanabilirler. Bununla birlikte, daha önce Erasmus programından tam akademik yıl (iki sömestir) olarak yararlanmış öğrenciler, aynı öğrenim kademesinde programdan bir sömestir daha yararlanmaları durumunda toplam süre 12 ayı geçeceğinden, önceki dönemlerde Erasmus programından sadece tek sömestir yararlanmış öğrencilerin programdan tekrar yararlanmak üzere başvurabilmeleri öngörülmektedir. Ancak, önceliğin programdan hiç yararlanmamış öğrencilere verilmesi prensibinden dolayı, daha önce programdan yararlanmış olan öğrencilerin -ne kadar süre yararlandıklarına bakılmaksızın- genel Erasmus puanlarından, faaliyet sayısı başına 10 puan eksiltilecektir. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için 10 puan azaltma uygulanır. Daha önce mücbir bir sebep bildirdikleri vazgeçme dilekçelerini Erasmus Ofisine iletmiş olan öğrencilere söz konusu puan kesintisi uygulanmaz.
   
 • Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili önceliği nedeniyle, özel ihtiyaç sahibi (engelli) öğrencilerin (durumlarının belgelenmesi koşuluyla) genel Erasmus puanlarına 10 puan ilave yapılır.
   
 • Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olmak gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından yararlanmasına engel değildir.
   

Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş:

Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden Erasmus programı katılımcısı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere düşük öncelik verilir.
 

Başarı Değerlendirme Ölçütleri:

Akademik ortalaması istenen düzeyde olan başvuru sahipleri yabancı dil yeterlilik sınavına alınacaklardır. Yabancı dil yeterlilik sınavının tarihi, yeri ve saati Erasmus Ofisi tarafından web sayfası yoluyla ayrıca duyurulacaktır. Başvuru sahiplerinden daha önce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş olan öğrencilerin de yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur. (Son 2 yıl içinde ÜDS, KPDS, YDS gibi sınavlara girmiş olanlar, dilerlerse Erasmus yabancı dil sınavına girmeyerek bu sınavlara ait puanlarını kullanabilirler. Bu durumda sınav sonuç belgelerinin diğer başvuru belgeleriyle birlikte Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.)

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında, Avrupa Ortak Dil Seviyelerine göre en az B1 (100 üzerinden en az 60) düzeyini sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz gibi bazı ülkelerdeki üniversiteler, misafir edecekleri Erasmus öğrencilerinden belirli seviyelerde Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce bilgisi isteyebilmektedirler. Üniversitemizde Erasmus Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır. Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak Erasmus Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına bu dillerde öğrenim gören öğrenciler girecek olmakla birlikte, başka bölümlerde okumakta olup Almanya ya da Fransa'daki üniversiteleri tercihlerinin arasında belirten öğrencilerin de bu dillerde yapılacak sınavlara girmesi tavsiye olunur. Tercih edilen üniversiteler tarafından, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden başka dillerde istenebilecek bilgi, bu üniversitelere gitmeye hak kazanan öğrencilerin sorumluluğunda olacaktır.)

Sınava girenler arasındaki puan sıralaması aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:

Öğrencinin Akademik ortalaması (genel not ortalaması), Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nun 4'lük sistem-100'lük sistem not çevrim tablosu kullanılarak 100'lük esisteme çevrilir. Akademik ortalamanın %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si toplanarak, Erasmus Genel Sıralama Puanı elde edilir. Sıralama her bölüm/konu alanı için ayrı ayrı Erasmus Genel Sıralama Puanına göre yapılır.

Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için başvuruda bulunan ve istenen akademik ortalamaya sahip olup, Erasmus yabancı dil yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden, söz konusu sınava mücbir bir sebep belirtmeksizin girmeyen öğrencilerin, daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam sıralama puanlarından 5 puan düşürülecektir.

Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınacaktır. İlan edilecek bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunmaksızın, keyfi olarak programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrencilerin, sonraki dönemlerde gerçekleştirecekleri Erasmus hareketliliği başvurularında, toplam sıralama puanlarından 10 puan düşürülecektir.
(Belgelendirilebilen mücbir bir nedenle feragat bildirim süresinden sonra programdan yararlanma hakkından vazgeçmek zorunda kalan öğrenciler bu değerlendirmeye dahil değildir.)

Başvuru için gerekli form ve belgeler:

1) Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Önbaşvuru Formu - Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu
Başvuru formu yukarıda belirtildiği şekilde, çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Aşağıda belirtilen belgeler, çevrimiçi formun ilgili kısımlarına yüklenecektir. Ayrıca, 7'inci maddede verilen "konu alanlarına göre tercih edilebilecek anlaşmalı üniversiteler ve kontenjanlar listesi" incelenerek, öğrencinin kendi bölüm/anabilim dalı/programına uygun olarak 3 adet yurt dışı üniversite tercihi formdaki ilgili alana yazılmalıdır. Başvuru süresi dolduktan sonra (10 Şubat 2017 saat 17:30 ) başvuru formu içeriğinde ve yurt dışı üniversite tercihlerinde değişiklik/düzenleme yapılamayacağı için, öğrencilerin, formu dikkatlice ve doğru bilgiler içerecek şekilde doldurmaları ve tercihlerini yapmadan önce, gitmek istedikleri ülkeler ve üniversiteler hakkında ön araştırma yapmaları önerilmektedir. (Başvurulardan sonra, Erasmus süreci sırasında herhangi bir zamanda, gidilmek istenen ülke ve üniversite tercihlerinde, tercih sıralamasında, gitmeye hak kazanılan ülke/üniversitede değişiklik yapılması mümkün olmayacaktır!)

2) İngilizce CV Formatı (tek nüsha hazırlanır) ve Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda ilgili alana yüklenir (upload edilir).

CV formu için tıklayınız.

Örnek CV için tıklayınız.

3) Niyet Mektubu (Bilgisayar ortamında boş, tek sayfa A4 boyutunda word (.doc, .docx) dosyasına,  metin halinde 1 sayfa olarak İngilizce ya da başka bir yabancı dil bölümünde öğrenim görülüyorsa o dilde yazılır ve Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda ilgili alana yüklenir (upload edilir). Niyet mektubunda dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.

*Erasmus programına ilişkin temel belge ve formlar İngilizce olarak düzenlenmiş olup, içeriklerinin de İngilizce hazırlanması beklenmektedir. Dolayısıyla, online başvuru formu hariç, diğer belgeler (CV ve Niyet Mektubu) Türkçe olarak değil, İngilizce dilinde hazırlanıp yüklenmelidir. Ancak, Alman Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden, başvuru formundaki tercihlerinde sadece Almanya'daki üniversiteleri yazanların, CV ve Niyet Mektubunu Almanca olarak hazırlamaları; yine aynı şekilde, Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden, başvuru formundaki tercihlerinde sadece Fransızca konuşulan ülkeleri (Fransa ve Belçika) yazanların, CV ve Niyet Mektubunu Fransızca olarak hazırlamaları mümkündür. Bu durumda, söz konusu öğrencilerin, CV formunda sol taraftaki soruları Almanca ya da Fransızcaya çevirerek CV formatını tekrar düzenlemeleri gerekecektir. Belirtilen ülkeler dışındaki ülkelerdeki üniversiteleri de tercihleri arasına ekleyen Alman ve Fransız Dili öğrencilerinin ise, hem öğrenim gördükleri dilde, hem de İngilizce olarak CV ve Niyet Mektubu hazırlamaları uygun olacaktır. İki dilde hazırlanmış iki ayrı CV ve Niyet Mektubu, birbiri ardınca sayfalar halinde .doc/.docx veya .pdf formatında tek dosya olarak, başvuru formundaki ilgili alanlara yüklenebilir.

4) İngilizce Transkript (Bağlı olunan fakülte/enstitü/yüksekokul öğrenci işleri biriminden alınır - 2 adet İngilizce) (Transkriptler başvuru döneminde alınmayacak olup, içinde bulunulan 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılının Güz sömestiri sonunda, Güz sömestiri notları akademik ortalamaya dahil olacak şekilde teslim alınacaktır. Dolayısıyla, çevrimiçi başvuru aşamasında transkript alınmasına ve çevrimiçi başvuru formuna yüklenmesine gerek yoktur. Çevrimiçi başvuru formunda transkripte ait bir alan yer almayacaktır.)

5) Kimlik Fotokopisi - Kimliğin arka ve ön yüzünü içerecek şekilde taranmış bir nüsha çevrimiçi başvuru formunda ilgili alana yüklenir (upload edilir).

6) Vesikalık Fotoğraf- 1 adet olarak, çevrimiçi başvuru formunda ilgili alana yüklenir (upload edilir).

7) Konu alanlarına göre tercih edilebilecek anlaşmalı üniversiteler ve kontenjanlar listesi için tıklayınız.

Belirtilen belgeler yüklenmiş (upload edilmiş) şekilde çevrimiçi (online) başvuru formunun, son başvuru tarihi olan 10 Şubat 2016 Cuma günü mesai bitimine (17:30) kadar doldurulup çevrimiçi (online) olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 


Erasmus Öğrenci Hibeleri hakkında bilgiler:

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte misafir olunan ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj(Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400


Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi öngörü olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Belgelerde yer alan en kısa tarih aralığı faaliyet süresi olacak şekilde kabul edilir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 ay’dan, staj hareketliliği için 2 ay’dan kısa olmayacaktır.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri kapsamında kısmen veya tamamen hibelendirilerek gidecek öğrencilerin hibeleri, öğrenci gitmeden önce toplam öngörülen hibenin %70'i ve döndükten sonra %30'u şeklinde 2 taksit halinde verilir. Öğrenci döndükten sonra, gitmeden önce imzalayacağı sözleşmeler gereğince, Erasmus Ofisine teslim etmesi gereken kanıtlayıcı belge ve raporlamalarda eksiklik olması veya ilan edilecek tarihe kadar teslim edilmemesi durumunda, ya da misafir olduğu üniversitede alacağı derslerin hiçbirine iştirak etmemesi, sınavların tamamına veya büyük bir kısmına girmemesi gibi standart öğrenci sorumluluklarının ihlalinin tespiti halinde, söz konusu öğrencinin Erasmus programı iptal edilerek kendisine ödenen hibenin tamamının iadesi istenir. Belgelerde eksiklik olmaması ve standart öğrenci sorumluluklarının yerine getirilmesi, fakat misafir olunan üniversitede alınan toplam kredinin en az üçte ikisinden başarılı olunamaması halinde ise, öğrencinin faaliyet sonrası hesaplanan kesin toplam hibesinin %20'si kesilir.

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri asgari 2 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin durumu belgelendirilmesi istenir. Uygun belgelendirme olduğu taktirde, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.

İstenen akademik ortalama ve yabancı dil sınavı puanı seviyelerini sağlayarak, Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerden isteyenler hibe almaksızın Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanabilirler.
 

ERASMUS+ PROGRAMI ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

Bütün yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini imzalamakla, tüm çevrelerden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlayacağınıtaahhüt eder. Bu nedenle, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel misafir olunan kurumun kendi yerel öğrenci ve personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir.


Ek hibe

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz.


Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.


Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için Erasmus Ofisine veya Bölümünüzdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz.

Giden öğrenci ve personel için bilgiye Erasmus Ofisinden ulaşılabilir.

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

http://exchangeability.eu/mapability-map


Veri koruma:

Kişisel veriler gizlidir ve yalnızca ulusal hukuk kapsamında Erasmus+ programına başvuru ve katılımınıza ilişkin olarak kullanılacaktır.

 

Diğer bilgiler için:

Erasmus+ kaynakları:

European Commission – Erasmus+

Erasmus+ Türkiye Ulusal Ajansı www.ua.gov.tr

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden hibeli ya da hibesiz olarak yararlanılması mümkündür. Akademik ortalama ve yabancı dil yeterlilik baraj puanlarını sağlayarak Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerden kaçının hibeli olarak programdan yararlanacağı, ilerleyen aylarda belirlenecek 2017-2018 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği bütçesinin miktarına bağlı olacaktır. Erasmus öğrencisi olma hakkını elde edecek öğrenciler dilerlerse programdan hibesiz olarak yararlanabileceklerdir.

Tüm belgeler bilgisayar ortamında doldurulmalı ve online başvuru formuna o şekilde yüklenmelidir. Ayrıca 1 adet vesikalık fotoğraf da ön başvuru formunda ilgili kısma yüklenmiş olmalıdır. Erasmus ofisinde form doldurma, tarama ve fotokopi işlemleri yapılmayacaktır.

Başvuru formundaki tüm bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Süreç boyunca öğrencilerle iletişim e-posta ağırlıklı olarak gerçekleştirileceği için, başvuru formunda öğrencinin sürekli takip ettiği güncel bir e-posta adresinin yazılmış olması önemlidir.
 

Bilgi edinme için Rektörlük Erasmus ofisi e-posta:
nku.erasmus@gmail.com
infoerasmus@nku.edu.tr