Misyon

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin misyonu, Namık Kemal Üniversitesi’nin yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerini geliştirmek; işbirliği olanakları konusunda akademik birimlere rehberlik etmek; öğrenci ve akademik/idari personelin uluslararası düzeydeki kültürel ve akademik bilgi paylaşımını Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim programları  yoluyla organize etmek ve Üniversiteyi tanıtıcı uluslararası etkinliklerin planlama, organizasyon ve yürütme aşamaları içinde yer alarak, Üniversitenin ulusal ve uluslararası itibarını güçlendirmek; ulusal ve uluslararası değişim programları ve ortaklıklar bağlamında Üniversiteyi tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında üst seviyelere çıkarmaktır.Vizyon

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Namık Kemal Üniversitesi’nin çağdaş, yenilikçi, üretken ve değişime açık yüzünü temsil eden; yerel ve küresel boyuttaki çevresel gelişmelere duyarlılığını artıran; uluslararası hareketlilik ve işbirliği ortaklıkları kurma yolunda kültürlerarası diyaloğu pekiştiren ve bir bilim kurumu olarak Namık Kemal Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası saygınlığını koruyan ve geliştiren öncü bir birim olma vizyonuna sahiptir.