2019-09-30

Mevlana Projesi (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Kabul Edilen 9 Adet Türkiye-Pakistan Projelerinden Birisi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK Önderliğinde Resmen Başladı)Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK'ün, önderliğinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Mevlâna Değişim Programı ve "Türkiye ile Pakistan İslam Cumhuriyeti" arasında imzalanan "Vermicomposting: An Agricultural Waste Management Technology" başlıklı araştırma projesi resmi olarak TNKÜ kampüsünde başlamıştır. Bu projenin ana teması; bitkisel ve hayvansal atıkların ön kompostlanmasından sonra solucanlara yem olarak yedirilmesi ve vermikompost olarak adlandırılan solucan gübresinin elde edilmesi olup, proje kapsamında en iyi organik solucan gübresi üretimi ile ilgili teknolojik gelişmeler de irdelenecek ve atık yönetimine katkı sağlayacak yeni yöntemler geliştirilecektir. Vermikompost ile ilgili son yıllarda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında Türkiye ve özellikle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Avrupa ve Asya’da bilgi ve teknoloji geliştirme açısından lider konumunda olduğu için, proje kapsamında yapılacak saha çalışmaları Pakistan’da yapılacak ve sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeler Pakistan’lı akademisyenler ve öğrenciler ile de paylaşılarak ülkemiz en iyi şekilde temsil edilecektir.

Proje kapsamında Faisalabad Tarım Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zubair ASLAM ile doktora öğrencisi Ali AHMAD isimli araştırıcılar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine 16 Temmuz 2019 tarihinde gelmiş olup, Pakistan’lı araştırıcılar 3 yıl boyunca Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK ve çalışma ekibi ile Türkiye ve Pakistan’da çeşitli akademik çalışmalar yapacaklardır. Proje kapsamında Türkiye ve Pakistan’da bulunan birçok üniversite ve araştırma enstitüleri de ziyaret edilecek ve ikili işbirliği ve uluslararası proje ortaklıkları konusunda çalışmalar yapılacaktır. Projenin tarıma, çevreye, ekonomiye ve turizme katkısı son derece büyük olup, öğrenci ve akademisyenler için de önemli fırsatlar doğuracak nitelik taşıması yönünden çok yönlü avantajları bulunmaktadır.

İmzalanan protokol gereği, her yıl 1 akademisyen ile 1 lisans üstü öğrencinin karşılıklı Pakistan-Türkiye arasında değişim programı dâhilinde hareketliliği yaşanacaktır. Bu yıl Türkiye’den proje bursiyeri olarak Öğr. Gör. Kayahan YILMAZ isimli araştırıcı Eylül ayında Pakistan’a gitmiş olup, projenin yürütücüsü Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK ise Kasım ayında Pakistan’a giderek bir dizi araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunacaktır. Daha sonra 2020 yılında ve 2021 yılında Türkiye’den birer araştırıcı ile bursiyer Pakistan’a gidecek, benzer şekilde Pakistan’da ülkemize yani üniversitemize birer araştırıcı ve bursiyer gelerek proje devam edecektir. Projede 2 yürütücü, 5 araştırıcı ve 3 adet de bursiyer yer almaktadır.  

Solucan gübreleri (vermikompost) konusunda yoğun çalışmaları olan ve uluslararası yayın sayısı ve kalitesi bakımından önemli başarılara imza atan Doç. Dr. K. BELLİTÜRK, Pakistan’lı araştırıcıların söz konusu bu projede Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ni tercih etmelerini sağlamıştır. Ayrıca 2019 yılı Kasım ayında Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk’ün Pakistan’a yapacağı ziyarette, Failasabad Tarım Üniversitesi’nde yapılacak bir uluslararası kongrede davetli konuşmacı olarak yer alacak ve ayrıca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ndeki başarılı akademik çalışmalar hakkında öğrenciler ve akademisyenlere seminerler verecektir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde son 10 yılda solucan gübreleri ile ilgili yapılan uluslararası akademik yayın sayısı 55’i geçmiş fazla olup, çok sayıda yüksek lisans öğrencisi de bitirme tezlerinde “solucan gübrelerinin tarım ve peyzaj alanlarında kullanılmasının önemi” konularını tercih ederek başarıyla mezun olmaktadırlar. Üniversitemizde bu konuda yapılan akademik çalışmalar çok sayıda ulusal ve uluslararası atıflar almış olup, Amerika, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Fransa, Pakistan, Ürdün, Hollanda ve Polonya gibi ülkelerdeki diğer araştırıcıların da ilgisini çekerek, organik gübre ana temalı ikili iş birliği projelerinde ülkemize ve özellikle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne ciddi anlamda özel bir ilgi duymalarına sebep olmaktadır. Bu konuda üniversitemizde yapılan bu başarılı çalışmalar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ni tercih ederek eğitim almak için gelecek olan yabancı öğrencilerin de artmasına doğal olarak katkı sağlayacak niteliktedir. Halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde solucan gübreleri ile ilgili yoğun proje ve diğer akademik çalışmalar artan bir hızla ve emin adımlarla devam etmektedir. Solucan gübrelerinin tarım topraklarının ıslahında, kullanılan kimyasal gübrelerin etkinliğinin artmasında ve hastalıklara dirençli bitki yetiştirilmesinde sağladığı katkılar büyük olup, özellikle düşük organik madde içeren tarım topraklarımızın sürdürülebilir olarak gelecek nesillere aktarılmasındaki faydası önemli boyuttadır.