Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


  • Değişim programından faydalanan öğrenci sayısı