Misyonu / vizyonu ve uluslararasılaşma stratejisi kapsamında; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, uluslararası düzeyde gelişmiş, eğitim ve öğretim, bilim ve teknoloji alanında tanınan bir üniversite modelini benimsemiştir; ve ulusötesi işbirliklerinin yanı sıra kültürlerarasılığa da önem vermektedir. Bu nedenle, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, dünya çapında yüksek öğretim kurumları ve diğer ilgili kuruluşlarla dostane ve üretken akademik ve kültürel ilişkiler kurma politikasını pekiştirmek ve uluslararası öğrenci ve personel hareketliliklerini teşvik etmek için çaba sarf etmektedir. Buna doğrultuda üniversite, sürekli modernizasyon için kurumsal bir vizyonunda sahiptir. Yıllar içinde büyük gelişme gösteren ve buna bağlı olarak kapsamı da genişleyen Erasmus+ Programının, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin yukarıda bahsedilen uluslararasılaşma stratejisinde kilit rol oynamaya devam edecektir. Ayrıca, dünyadaki değişen koşullara göre geliştirilen programın yeni ilke ve uygulamaları ile Avrupa Komisyonu'nun bir Avrupa eğitim alanının oluşturulmasına yönelik yeni hedefleri ve vizyonu, üniversitenin de modernizasyon girişimlerine ışık tutacaktır. Bu bağlamda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma stratejisi açısından AB'nin modernleşme, yenilikçilik, ortaklık ve yüksek öğrenim önceliklerini yakından takip etmektedir.

2006 yılında kurulan ve 2007 yılından bu yana Erasmus faaliyetlerini yürüten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, bu dönemde 25 ülkeden 122 yükseköğretim kurumu ile kurumlar arası anlaşmalar yapmıştır; ve yeni Erasmus+ döneminde uluslararası işbirliklerini kaliteden ödün vermeden genişletmeyi hedeflemektedir. Yurt dışındaki kurumlarla yapılan bu işbirlikleri, çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademisyenlerin ve üniversitenin diğer personelinin hareketliliklerden ve Erasmus+ programının diğer faaliyetlerinden faydalanmasını sağlanmıştır. Aynı şekilde, Erasmus+ faaliyetlerinin yeni dönemde çok daha fazla öğrenci ve personelin entelektüel, kültürel ve kişisel deneyimine ve dil becerilerinin artmasına ve gelişmesine katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye'nin Trakya bölgesinde, sanayileşmenin merkezinde olma avantajına sahiptir. Bu, sanayi sektörünün ve üniversitenin meslek yüksek okullarının entegrasyonu çerçevesinde üniversiteye daha önemli bir rol vermektedir. Dolayısıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, bölgedeki nitelikli mezunların istihdamına çözüm getirmeyi de hedeflemektedir. Üniversitenin sanayi ile entegrasyonu ile ilgili uluslararası faaliyetler (hareketlilikler, projeler vb.) ile üniversite, dinamik altyapısını bölgenin yanı sıra ülkenin yararı için de kullanma potansiyeline sahiptir.

Erasmus+ Programı özellikle kalite ve uluslararasılaşma konusunda öne çıkmaktadır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sadece akademik değerleri ile değil, her yıl verdiği sayısız mezunla da önem teşkil etmektedir. Bu nedenle, programa katılımın artan sayıda nitelikli ve sofistike mezun ve araştırmacıya önemli katkı sağlayacağına inanmaktayız. Türkiye'nin büyük ve dinamik nüfusu düşünüldüğünde, bu katkı sadece Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi için değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisindeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacı için de bir çeşit geri dönüş olacaktır. Ayrıca, staj ve eğitim faaliyetlerini genişleterek, bölgesel iş sektörleri ile Üniversite arasındaki bağların genişletileceği ve derinleştirileceği kesindir. Sanayi ve Üniversite arasındaki bağların daha da artırılması, bölgesel kalkınmayı ve refahı arttıracaktır.

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yeni Erasmus+ Programı dönemi için aşağıdaki özel politika hedeflerine odaklanmaya başlamıştır:

Gelen ve giden adaylar için dijital platformun tamamen uygulanması

Elektronik olarak otomatik tam tanınma

Mezun bilgi sistemlerinde olduğu gibi eski değişim öğrencilerinin verilerini kaydetme

Veri madenciliği (hassas kesin veri ayıklaması için)

Özellikle Erasmus+ Programı ve tüm uluslararasılaşma ve modernizasyon stratejisi açısından kaliteyi ve farkındalığı arttırmak; hedef kitle memnuniyetini arttırmak; aidiyet ve katılım duygusunu arttırmak için toplam kalite yönetimi ilkeleri çerçevesinde paydaşlara yönelik periyodik anketler oluşturmak

Gidilen ülkeler ve kurumlar hakkında önceden giden öğrencilerin yeni giden öğrencilere rehberlik etmesi (böylece bilgi erişiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunulur)

Erasmus değişim öğrencilerinin mezun bilgi sistemine eklenmesi (böylece dijital ortamda kurumsal bellek oluşturulmasına katkıda bulunulur)

Dezavantajlı grupları Erasmus+ hareketliliklerine / etkinliklerine katılmaya teşvik etmek. Dezavantajlı gruplar için koşulların ve altyapının iyileştirilmesi

Giden Erasmus öğrencilerinin dönüşten sonra sunum / web seminerleri yapmaları (örn. iyi uygulama, başarı öyküsü podcasti)

Değişim öğrencileri tarafından Erasmus web sitesine blog gönderileri (örn. ilginç deneyimler. Böylece kültürel farkındalık ve kültürlerarası yetkinliği arttırmaya katkıda bulunulur (personel için de aynı şey uygulanabilir)

Salgınlara karşı önlemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Daha önceki dönemlerde müfredat uyumsuzluklarından dolayı daha nadiren gerçekleştirilen Sağlık (Tıp, Hemşirelik vb.) alanındaki Erasmus faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması

Erasmus+ Programını çevre dostu uygulamalar kapsamında tam dijitalleşme yaklaşımı ve hedefi ile uygulamak