Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 

Misyon/vizyon ve uluslararasılaşma stratejisi kapsamında; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, uluslararası düzeyde gelişmiş, eğitim-öğretimde, bilim ve teknolojide tanınan bir üniversite modelini benimsemiş; ve kültürlerarasılığın yanı sıra uluslararası işbirliklerine de özel bir önem vermektedir. Bu nedenle, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, dünya çapındaki yükseköğretim kurumları ve diğer ilgili kuruluşlarla dostane ve verimli akademik ve kültürel ilişkiler kurma politikasını güçlendirmenin yanı sıra uluslararası öğrenci, personel, öğretim üyesi ve diğer üniversite personelleri hareketliliklerini teşvik etmek için çaba göstermeye devam etmektedir. Şeffaflık politikası ve uluslararası itibar göz önünde bulundurulduğunda , coğrafi konumu ve potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda üniversite vizyonunda sürdürülebilirlik, modernleşme ve kurumsal bir zihniyet barındırmaktadır. Yıllar içinde büyük gelişme gösteren ve yaygınlık kazanan ve buna bağlı olarak kapsamı genişleyen Erasmus+ Programı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin yukarıda bahsedilen uluslararasılaşma stratejisinde kilit rol oynamaya devam edecek; ayrıca, değişen dünyadaki koşullara göre geliştirilen programın yeni ilke ve uygulamaları ile Avrupa Komisyonu'nun bir Avrupa eğitim alanı oluşturmaya yönelik yeni hedef ve vizyonu, üniversitenin modernleşme girişimlerine ışık tutacaktır. Bu bağlamda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma stratejisi açısından AB'nin modernleşme, yenilikçilik, ortaklık ve yükseköğretim öncelikleri gündemini yakından takip etmektedir.

Erasmus+ Programına katılım adına; 2006 yılında kurulan ve 2007 yılından bu yana Erasmus faaliyetleri yürüten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, bu süre içerisinde pek çok farklı ülkeden birçok yükseköğretim kurumu ile çok sayıda kurumlararası anlaşma yapmış olmakla birlikte; kaliteden ödün vermeden yeni Erasmus+ döneminde uluslararası işbirliklerini genişletmeyi hedeflemektedir. Yurtdışındaki kurumlarla yapılan bu işbirlikleri, çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademisyenlerin ve üniversitenin diğer personellerinin Erasmus+ programının hareketliliklerinden ve diğer aktivitelerinden faydalanmasını sağlamıştır. Aynı şekilde, Erasmus+ etkinliklerinin yeni dönemde de çok daha fazla öğrenci ve personelin entelektüel, kültürel ve kişisel deneyimlerini zenginleştirmesine ve geliştirmesine ve ayrıca dil becerilerinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye'nin sanayi, lojistik ve ulaşım açısından Trakya bölgesi gibi bir lokasyonda yer alması nedeniyle bu konuda avantaja sahiptir. Bu durum üniversite birimlerinin sanayi sektörü ile  entegrasyonu çerçevesinde üniversiteyi daha önemli bir konuma yerleştirmektedir. Böylece Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, bölgedeki nitelikli mezun isdihdamı sorununa çözüm getirmenin yanı sıra iş imkanlarının sağlanması çerçevesinde yükseköğretimin kalitesinde şeffaflık getirmeyi hedeflemektedir. Üniversitemiz, sanayi üniversite işbirliğini uluslararası faaliyetlerle destekleyerek dinamik geçmişini ülkemizin olduğu kadar bölgemizin de refahı için kullanma potansiyeline sahip olduğunu kanıtlamıştır.

 

Erasmus+ Programı özellikle kalite ve uluslararasılaşma konusunda öne çıkmaktadır. Üniversitemiz önemli akademik değerlerinin yanı sıra, her yıl verdiği mezunlarla da ciddi katma değer yaratmaktadır. Bu nedenle Erasmus programına katılımın nitelikli ve donanımlı mezun ve araştırmacı sayısının artmasına önemli katkılar sağlayacağına kurumsal olarak inanmaktayız. Türkiye'nin hızla artan ve dinamik nüfusu düşünüldüğünde bu katkı, sadece Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin yüksek öğretim alanındaki kurumsal değerine değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisindeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına da katkı sağlamış olacaktır. Ayrıca, staj ve eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte bölgesel sektörler ile Üniversite arasındaki bağların genişletileceği ve derinleştirileceği muhakkaktır. Üniversite, Sanayi arasındaki bağların geliştirilmesi, bölgesel kalkınmayı ve refahı teşvik edecektir.

Tüm bunlara paralel olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yeni Erasmus+ Programı dönemi için aşağıdaki spesifik politika hedeflerine odaklanmaya başlamıştır:

Gelen ve giden başvuru sahipleri için ilgili dijital platformlarımdaki prosedürlerin tam olarak uygulanması

Elektronik olarak otomatik tam tanınma süreci

Mezun bilgi sistemlerinde olduğu gibi eski değişim öğrencilerine ilişkin bilgi sistemleri tesisi

Veri madenciliği (ihtiyaçları karşılayacak şekilde net veri çıkarımları sağlamak için)

Erasmus+ Programı özelinde ve tüm uluslararasılaşma ve modernleşme stratejisi açısından kaliteyi, farkındalığı arttırmak, hedef kitle memnuniyetini, aidiyet ve katılım duygusunu arttırmak amacıyla toplam kalite yönetimi ilkeleri kapsamında iç ve dış paydaşlara yönelik periyodik anketler tasarlamak

Gelen ya da giden yönünde öğrencilere mentör havuzları oluşturmak