Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizelge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-005 TNKÜ Akademik/İdari Personel Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-007 TNKÜ Süreç Yönetimi El Kitabı

Form
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-507 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Erasmus Feragat Dilekçesi
EYS-FRM-508 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Erasmus Katılım Sertifikası
EYS-FRM-505 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Erasmus Tanınma Belgesi
EYS-FRM-506 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Erasmus Vize Mektubu
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı

Görev Tanımı
EYS-GT-414 Acil Durum Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyesi
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu Üyesi
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-407 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı
EYS-GT-406 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-409 Birim Web Sayfası Sorumlusu
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-413 Burs Komisyonu Başkanı
EYS-GT-040 Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-041 Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-329 Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yazı İşleri Sorumlusu
EYS-GT-042 Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-344 Erasmus Anabilim Dalı/Bölüm/Program Koordinatörü
EYS-GT-053 Erasmus Değişim Programı Kurum Koordinatörü
EYS-GT-326 Erasmus Değişim Programı Kurum Koordinatör Yardımcısı
EYS-GT-343 Erasmus Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü
EYS-GT-337 Erasmus Hibe Başvuruları ve Raporlamalar Sorumlusu
EYS-GT-334 Erasmus İçerme Sorumlusu
EYS-GT-339 Erasmus Kurumlararası Anlaşmalar Sorumlusu
EYS-GT-330 Erasmus Ofisi Gelen Öğrenci İşlemleri Sorumlusu
EYS-GT-331 Erasmus Ofisi Gelen Personel İşlemleri Sorumlusu
EYS-GT-332 Erasmus Ofisi Giden Öğrenci İşlemleri Sorumlusu
EYS-GT-333 Erasmus Ofisi Giden Personel İşlemleri Sorumlusu
EYS-GT-052 Farabi Anabilim Dalı/Bölüm/Program Koordinatörü
EYS-GT-324 Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü
EYS-GT-325 Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatör Yardımcısı
EYS-GT-342 Farabi Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü
EYS-GT-054 Farabi Ofis Sorumlusu
EYS-GT-338 Genel Dış İlişkiler/Uluslararası Akademik İş Birlikleri/Avrupa Dayanışma Programı (European Solıdarıty Corps - Esc) Ofis Sorumlusu
EYS-GT-405 Hurdaya Ayırma Komisyonu Başkanı
EYS-GT-404 Hurdaya Ayırma Komisyonu Üyesi
EYS-GT-340 Mevlana Anabilim Dalı/Bölüm/Program Koordinatörü
EYS-GT-316 Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Ofis Sorumlusu
EYS-GT-055 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
EYS-GT-327 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatör Yardımcısı
EYS-GT-341 Mevlana Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yükekokulu Koordinatörü
EYS-GT-347 Raportör
EYS-GT-242 Taşınmaz Mal İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-336 Uluslararası Öğrenciler Ana Bilim Dalı/Bölüm/Program Koordinatörü
EYS-GT-335 Uluslararası Öğrenciler Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü
EYS-GT-323 Uluslararası Öğrenciler Kurum Koordinatörü
EYS-GT-322 Uluslararası Öğrenciler Kurum Koordinatör Yardımcısı
EYS-GT-328 Uluslararası Öğrenciler Ofis Sorumlusu
EYS-GT-398 Uygulama ve Araştırma Merkezi Mali İşler (Satın Alma İşleri) Personeli
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli

Kılavuzlar
EYS-KLV-002 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi E-ÜNİVERSİTE - Site Yönetim Kullanım Kılavuzu
EYS-KLV-003 TNKÜ İç ve Dış Paydaş Değerlendirme Kılavuzu

Organizasyon Şeması
EYS-OSM-059 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması

Politika
EYS-PO-018 TNKÜ Araştırma Geliştirme Politikası
EYS-PO-017 TNKÜ Eğitim Öğretim Politikası
EYS-PO-023 TNKÜ Finansal Yönetim Politikası
EYS-PO-022 TNKÜ İnsan Kaynakları Politikası
EYS-PO-016 TNKÜ Kalite Politikası
EYS-PO-020 TNKÜ Uluslararasılaşma Politikası
EYS-PO-021 TNKÜ Yönetim Politikası

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü

Yönergeler
EYS-YNG-007 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1- KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
EYS-YNG-017 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi

Yönetmelik
EYS-YNT-001 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği