Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
2022-04-04

2022 Erasmus Öğrenci Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçları 

 

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu'nca iletilen 2022 ERASMUS Öğrenci Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçları aşağıdaki listelerde verilmiştir.
 
Bu sonuçlar, sadece yabancı dil sınavı sonuçlarıdır. Öncelikli zorunlu dildeki sınavından en az 60 puanı sağlayan öğrenciler için, genel akademik not ortalamalarıyla birleştirilmiş genel sıralama puanlarını gösteren bölüm içi nihai sıralama sonuçları daha sonra ilan edilecektir.
 
Birden çok dilde sınava giren öğrenciler için en az 60 puan barajının sağlanması gereken sınav öğrencinin öğrenim gördüğü bölüme göre öncelikli zorunlu olan dildeki sınavdır.
 
Buna göre; Alman Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin 60 puan barajını sağlamaları gereken sınav Almanca sınavı; yine aynı şekilde Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin 60 puan barajını sağlamaları gereken sınav Fransızca sınavıdır. Diğer bölümlerdeki öğrencilerin 60 puan barajını sağlamaları gereken öncelikli zorunlu sınav İngilizce sınavıdır. Öncelikli zorunlu sınavından 60 puan barajını sağlayamamış olan öğrenciler bu başvuru ve seçim döneminde Erasmus öğrencisi olma hakkı kazanamamışlardır.
 
Sınav puanına itiraz için son tarih 8 Nisan Cuma 2022 saat 17:30'dur.
 
İtirazların, üniversitemiz Erasmus Ofisine dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Bu şekilde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
 
Almanca Sınavı Sonuç Listesi
 
Fransızca Sınavı Sonuç Listesi
 
İngilizce Sınavı Sonuç Listesi