2016-11-22

Yükseköğretim Alanı Sektörler Arası İşbirliği ToplantısıErasmus+ Programı kapsamında yer alan proje fırsatlarını tanıtmak üzere, meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, teknoparklar, sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile düzenlenen “Yükseköğretim Alanı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı” 21 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Üniversitemiz adına, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Deniz YETKİN AKER'in katıldığı toplantıda, kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve uygulanması amacını güden Yükseköğretim için Stratejik Ortaklık projeleri ve Erasmus+ öğrenci staj ve/veya personel hareketliliğini organize etmek amacıyla aynı ülkeden ortak kurum/kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu projelerinin tanıtımı yapıldı ve bu alanlardaki proje örnekleri paylaşıldı.