2014-02-18

ERASMUS Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Sınavı DuyurusuNAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2013-2014 AKADEMİK YILI ERASMUS İNGİLİZCE SINAVI DUYURUSU

2013-2014 Akademik Yılı Erasmus İngilizce Sınavı 20 Şubat 2014  tarihinde 14:00’da Merkezi Derslik Binası Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde  yapılacaktır.

Sınav şartları:

1.      Erasmus İngilizce sınavına Rektörlük Erasmus ofisine önbaşvurusunu yaptırmış öğrenciler girebilir.

2.      Erasmus ofisine önbaşvuruda bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

3.      Öğrenci kimlik kartı ve nüfus cüzdanı yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

4.      Erasmus İngilizce sınavı Listening, Use of English, Reading ve Writing alanlarını kapsayacaktır.

5.      Sınav süresi yaklaşık 150 dakikadır.

6.      Sınav, Merkezi Derslikler Binası Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde yapılacaktır.

7.      Sınavda, Yabancı Diller Yüksekokulu 2013-2014 Eğitim Öğretim dönemi sınav ortak kuralları geçerli olacaktır.

Sınava girecek öğrenci listesi ve sınava gireceği derslik ismi için tıklayınız.

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ SINAVLARI ORTAK KURALLARI

1.Öğrenciler, sınavlarda Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartı yanı sıra aşağıdaki kimlik belgelerinden bir tanesini de bulundurmak zorundadır.

a)Nüfus Cüzdanı

b)Sürücü Belgesi

c)Pasaport

2.Öğrenciler, sınavın başlamasından en az 15 (on beş) dakika önce sınav salonunda hazır bulunmalıdır.

3.Öğrenciler sınavda yanlarında aşağıdaki kırtasiye malzemelerini bulundurmak zorundadır.

a) Kurşun Kalem

b)Silgi

c)Kalem açacağı

4.Sınavda optik formunuzun ve/veya sınav kitapçığınızın üzerindeki kişisel bilgilerinizi doldurduğunuzdan emin olun. Kişisel bilgilerinizin olmadığı taktirde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav kitapçığınızın sayfası eksik, okunmuyor veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için sınav görevlinize başvurunuz.

5.Sınav görevliniz sınavın başladığını bildirmeden sınava başlamayınız.

6.sınav esnasında;

-Sınav kağıdınızın diğer öğrenciler tarafından görülmediğinden emin olunuz,

-Sınav esnasında kalem, kalemtraş..vb. nedenlerle diğer öğrenciler ile iletişim kurmayınız,

-Sadece kendi kağıdınıza bakınız diğer öğrencilerin kağıtlarına bakmayınız,

-Şüphe uyandıracak sözlük, kitap..vb. malzemeleri sıra altına koymayınız.

Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye çalışan, yardım edenlerin kimlikleri, sınav tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav görevlileri sınavda kopya çeken ve çekmeye çalışan öğrenci veya öğrencileri uyarmak zorunda değildir.Sınav çeken öğrenciler hakkında öğrenci disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.

7.Sınav salonuna açık cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim cihazı alınmayacaktır. Bu tür cihazlar kapalı olarak sınav görevlisine teslim edilecek, sınav bitiminde teslim alınacaktır. Aynı şekilde kitap, dergi, sözlük..vb. kitaplar da sınav görevlisine teslim edilmek zorundadır.

8.Sınav bitiminde sınav kağıdınızı ve soru kitapçığını sınav görevlisine teslim ettikten sonra sınav salonunu terk ediniz.

9.Sınav salonunu terk etmeden yoklama kağıdına imza attığınızdan emin olunuz.

10.Sınav sonuçları Erasmus ofisince duyurulacaktır.

**İsteyen öğrenciler yanlarında plastik şişe ile su bulundurabilir.**