2018-07-30

2018-2019 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hibe Dağıtım Sonuçları2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak üzere seçilen öğrencilerden kaçının ne kadar süre ile hibeden yararlanacağına ilişkin liste aşağıda verilmiştir.
 
Bu aşamada, hibe çıkan ve çıkmayan tüm öğrencilere programdan feragat edip etmeyeceklerine ilişkin e-mail gönderilecektir. Hibe çıkan öğrencilerden programdan feragat eden öğrenciler olması durumunda, bu e-posta ekinde verilen mevcut listede değişiklikler olabilecektir. Değişiklik olması durumunda, ayrıca duyuruda bulunulacaktır.