2017-03-24

2017 Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Seçme-Değerlendirme SonuçlarıLÜTFEN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

1) Aşağıdaki linkte yer alan Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Sonuç Listesi'nde sıralamayı oluşturmada esas alınan puan, 100'lük sistemdeki Genel Not Ortalaması'nın %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50'sinin toplamından oluşan Genel Puan'dır.

2) Daha önce aynı öğrenim kademesinde Erasmus hareketlilik faaliyetinden yararlanan öğrencilerden (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) faaliyet (öğrenim/staj) başına 10 puan düşülmüştür.

3) Bir önceki başvuru döneminde başvuruda bulunup, Erasmus Yabancı Dil Sınavına girme hakkı kazandığı halde, mücbir sebep bildirmeksizin sınava girmemiş olan öğrencilerin Genel Puanından 5 puan düşülmüştür.

4) Öğrencilerin genel not ortalaması olarak, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonu itibariyle geçerli olan genel not ortalamaları dikkate alınmıştır. (2016-2017 Güz Dönemi dahil olacak şekilde)

5) Hibeli ya da hibesiz fark etmeksizin Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanabilmek için, lisans öğrencilerinin 4 üzerinden en az 2.20 (100 üzerinden en az 58), yüksek lisans öğrencilerinin 4 üzerinden en az 2.50 (100 üzerinden en az 65), doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden en az 76,66) genel not ortalamasına sahip olmaları ve yabancı dil sınavı puanlarının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.

6) Aşağıdaki linkte yer alan sonuç listesi sadece ilgili başvuru dönemi Erasmus staj faaliyetleri kapsamında geçerlidir. Listeye göre Erasmus staj öğrencisi olmaya hak kazanmış öğrenciler, bu haklarını sadece bu başvuru dönemi kapsamındaki Erasmus staj faaliyetleri için kullanabileceklerdir. Elde edilen hak sonraki başvuru dönemlerine devredilemez. Listeye göre Erasmus staj öğrencisi olmaya hak kazanamamış öğrenciler ise, sadece ilgili başvuru dönemi kapsamında Erasmus staj faaliyetinden yararlanamayacaklardır; sonraki yıllar için verilecek başvuru dönemlerinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

7) Aşağıdaki linkte yer alan sonuç listesi 4 gruptan oluşmaktadır. Mevcut Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği bütçesine göre, 1. Grup'taki (yeşil renk ile gösterilen) 5 öğrenci, faaliyetlerinin en çok 3'er ayı hibeli olmak üzere programdan hibeli olarak yararlanma hakkı kazanmıştır. Hibenin bölümlere homojen olarak dağıtılması prensibine göre, 1., 2., ve 3. grupların (yeşil, mavi, sarı) her birinde, her bölüm/konu alanından en çok 1 öğrenciye yer verilmiştir. 1. Grup'ta programdan yararlanmaktan vazgeçen ya da herhangi bir nedenle programdan yararlanamayacak öğrenci/öğrenciler olması durumunda, sırasıyla 2. ve 3. gruplara geçilecek; önceki grupta programdan yararlanmayacak öğrencinin bölümünden en yüksek puanlı öğrenci programdan yararlanmayan öğrencinin yerini alacaktır. Alt gruplarda, üst grupta programdan yararlanmayan öğrencinin bölümünden kimse olmaması durumunda, puan sıralaması takip edilerek yeni öğrenci/öğrenciler seçilecektir. 4. Grup (kırmızı renkle gösterilen), yukarıda dördüncü maddede istenen koşulları sağlayamayarak,  bu başvuru dönemi kapsamında Erasmus staj faaliyetinden hibeli ya da hibesiz fark etmeksizin yararlanamayacak öğrencilerden oluşmaktadır.

8) İstenen minimum not ortalaması ve yabancı dil puanına sahip olup, 2., ve 3. gruplarda yer alan öğrenciler dilerlerse hibe almaksızın kendi imkanlarıyla programdan yararlanabileceklerdir.

9) Bu aşamadan sonra yapılacak işlemlerle ilgili olarak elektronik posta ile ayrıca duyuruda bulunulacaktır.

2017 Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Seçme-Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.