2017-03-24

2017 Erasmus Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Seçme-Değerlendirme SonuçlarıLÜTFEN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

1) Aşağıdaki linkte, alfabetik sırayla her bölüm/akademik konu alanı için ayrı ayrı verilmiş Erasmus+ Programı Öğrenci  Öğrenim Hareketliliği Sonuç Listesinde sıralamayı oluşturmada esas alınan puan, 100'lük sistemdeki Genel Not Ortalaması'nın %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50'sinin toplamından oluşan Genel Puan'dır.

2) Daha önce aynı öğrenim kademesinde Erasmus hareketlilik faaliyetinden yararlanan öğrencilerin Genel Puanından (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) faaliyet (öğrenim/staj) başına 10 puan düşülmüştür.

3) Bir önceki başvuru döneminde başvuruda bulunup, Erasmus Yabancı Dil Sınavına girme hakkı kazandığı halde, mücbir sebep bildirmeksizin sınava girmemiş olan öğrencilerin Genel Puanından 5 puan düşülmüştür.

4) Öğrencilerin genel not ortalaması olarak, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonu itibariyle geçerli olan genel not ortalamaları dikkate alınmıştır. (2016-2017 Güz Dönemi dahil olacak şekilde)

5) Hibeli ya da hibesiz fark etmeksizin Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanabilmek için, lisans öğrencilerinin 4 üzerinden en az 2.20 (100 üzerinden en az 58), yüksek lisans öğrencilerinin 4 üzerinden en az 2.50 (100 üzerinden en az 65), doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden en az 76,66) genel not ortalamasına sahip olmaları ve yabancı dil sınavı puanlarının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.

6) Aşağıdaki linkte yer alan sonuç listesi sadece 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için geçerlidir. Listeye göre Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış öğrenciler bu haklarını sadece 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında kullanabileceklerdir. Elde edilen hak sonraki yıllara devredilemez. Listeye göre Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanamamış öğrenciler ise, sadece 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında programdan yararlanamayacaklardır; sonraki yıllar için ilan edilecek başvuru dönemlerinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

7) Erasmus öğrencisi olma hakkı kazanmak, programdan hibeli olarak yararlanılacağının kesinleşmesi anlamına gelmemektedir. Minimum not ortalaması ve minimum yabancı dil puanı koşullarını sağlayarak Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerin tamamının Erasmus hibesi desteği alması garanti değildir. Kaç öğrencinin, ne kadar süre için Erasmus hibesi alarak programdan yararlanacağı, Üniversitemize 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için tahsis edilecek Erasmus Toplam Öğrenci Hibesi miktarına bağlı olacaktır. Hibenin bölümler arasında homojen olarak dağıtılması prensibi uygulanacaktır. Bu nedenle, sonuç listeleri her bölüm/konu alanı için ayrı ayrı verilmiş olup, her bölüm/konu alanında (5. madde'deki koşulları sağlaması kaydıyla) birinci sıradan itibaren bütçenin yeteceği sayıda öğrenci, programdan hibe alarak yararlanacaktır. Her bölüm/konu alanında birinci sırada yer alan öğrencilerin tamamlanmasından sonra, yeterli bütçe kalmışsa, ikinci sıradaki öğrencilere geçilecek ve (5. madde'deki koşulları sağlaması kaydıyla) yine bütçenin yeteceği sayıda öğrenci programdan hibe alarak yararlanacaktır. İkinci sıradaki öğrenciler tamamlandıktan sonra hala bütçe fazlalığı mevcutsa üçüncü sıradaki öğrencilere geçilecektir. Hibe yettiği ölçüde alt sıralara doğru aynı işlem devam edecektir. Farklı bölüm/konu alanı listelerinde olup, aynı sırada yer alan öğrenciler arasında öncelik sırası, yüksek puandan düşük puana doğru olmakla birlikte, her bölümden eşit sayıda öğrenci olmasına dikkat edilecektir. Hibeli olarak programdan yararlanma hakkı kazandığı halde, her hangi bir nedenle programdan yararlanmaktan feragat eden öğrenci olması durumunda, aynı bölüm konu alanında bir alt sıradaki öğrenciye geçilecektir. (Listede hangi sırada olursa olsun, bir öğrencinin, hibeli ya da hibesiz fark etmeksizin Erasmus programından yararlanabilmesi için 5. madde'deki koşulları sağlıyor olması zorunludur). 

8) Not ortalaması, yabancı dil puanı ve genel puan barajlarını geçerek Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan ve fakat bütçe yetersizliği nedeniyle hibe alamayacak durumda olan öğrenciler dilerlerse hibe almaksızın kendi imkanlarıyla programdan yararlanabileceklerdir. Not ortalaması ve yabancı dil puanı kriterlerinde barajın altında kalan öğrenciler 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında hibeli ya da hibesiz fark etmeksizin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanamayacaklardır.

9) Bu aşamadan sonra yapılacak işlemlerle ilgili olarak ayrıca duyuruda bulunulacaktır.

2017 Erasmus Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Seçme-Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.