2018-02-22

Farabi Öğrenci Değişim Programı 2018-2019 Akademik Yılı Güz/Güz Bahar Yarıyılı Başvuruları 

FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

2018-2019 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR YARIYILI BAŞVURULARI

 

2018-2019 Akademik yılı Güz / Güz-Bahar yarıyılı başvuruları 01 Mart – 15 Mart 2018  tarihleri arasında yapılacaktır.

Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden gitmek isteyen öğrenciler ise belirlenen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

2018-2019 Güz / Güz–Bahar yarıyılı ikili anlaşmalarımızı görmek için tıklayınız.

Afiş için tıklayınız. 

Farabi Değişim Programı ile farklı bir üniversiteye GİTMEK isteyen öğrencilerimiz için gerekli belgeler

  • 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 adet Onaylı Transkript
  • 2 adet Disiplin Cezası Durum Belgesi
  • 2 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu Form için tıklayınız (Formu bilgisayar ortamında doldurmanız zorunludur.)
  • 2 adet Resim

 

Başvuru Koşulları

* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4 olması,

* Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.5/4 olması,

* Daha önce Farabi Değişim Programından yararlanmamış olmak,

* Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programdan yararlanamazlar

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

 

!!! Başvuru yapılacak üniversitenin yabancı dil belgesi isteyip istemediğini kontrol ederek başvuru evrakları içerisine ilgili dil sonucu belgenizi eklemeyi unutmayınız.

!!! Başvuru yapılacak üniversitenin online başvuru isteyip istemediğin kontrol ediniz.

!!! Programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin alacak oldukları Farabi bursları, öğrencilerin aldıkları diğer bursları etkilememektedir. Farabi bursları belli bir kontenjana kadar verilmekte olup (20 kişi) herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar Farabi bursundan yararlanamazlar.

!!! KYK Yurdunda kalan öğrencilerimiz, değişimden yararlandığı takdirde gidecek şehirdeki KYK Yurtlarına yatay geçiş yapabilmektedir.

!!!! Öğrencilerin başvuracakları Üniversite ve ilgili bölümlerin ders programlarını dikkatli bir şekilde kontrol ederek, iki üniversitenin bölümleri arasındaki derslerin uyumlarını ve kredilerini önceden kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Kontrol edilmeden yapılacak başvurular öğrencilerin daha sonraki süreçte FERAGAT etmelerine neden olacaktır.

 

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

1. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen devlet  üniversitelerine gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 8 ay süre ile 700.-TL,

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

     

1

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

2

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

3

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN

4

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

5

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL

6

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS

7

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN

8

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

9

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKÂRİ

10

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR

11

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN

12

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ

13

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

14

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

15

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK


b) Diğer devlet üniversitelerinde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500.-TL olarak belirlenmesi,

2.       2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2018

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

4 Nisan 2018

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2018

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

9 Mayıs 2018

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

16 Mayıs 2018


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

Başvuru Yeri

Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Kampüsü

Rektörlük Binası 1. Kat Farabi Ofisi

0 282 250 11 20-11 16

http://farabi.nku.edu.tr