2016-02-16

2016 ERASMUS Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Duyurusu
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında ERASMUS+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler için Erasmus Yabancı Dil Yeterlilik İngilizce, Almanca ve Fransızca Sınavları 19 Şubat 2016 tarihinde 14:00’da Merkezi Derslik Binası Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde yapılacaktır.
 

Sınava girecek öğrencilerin listesi için tıklayınız.


SINAV ŞARTLARI
 
1. Erasmus İngilizce, Almanca ve Fransızca sınavına yukarıdaki sınav listesinde ismi bulunan öğrenciler girebilir. Sınav listesinde ismi yer almayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. (Transkript ortalaması, önlisans ve lisans öğrencileri için 2,20'nin, yüksek lisans öğrencileri için 2,50'nin, doktora öğrencileri için 3,00'ın altında olan başvuru sahibi öğrenciler sınava girecekler listesinde yer almamaktadır. Kendilerine ayrıca e-posta ile yazılı bilgilendirme yapılacaktır)
 
2. Öğrenci kimlik kartı ve nüfus cüzdanı yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.
 
3. Erasmus İngilizce sınavı Listening, Use of English, Reading, Vocabulary ve Writing (paragraf yazımı), Almanca sınavı Hören, Leseverstehen, Grammatik, Wortschatz, Fransızca sınavı Comprehension orale, Grammaire, Vocabularie, Syntaxe, Comprehension ecrite, Trouver la phrase qui ne convient pas a I’ensemble, completer le dialogue, Trouver la bonne question, Traduction:version et theme, Trouver la phrase au sens approximatif, Trouver la parole probablement dite dans la situation evoquee alanlarını kapsayacaktır.
 
4. Sınav süresi, tüm diller için yaklaşık 120 dakikadır.
 
5. Tüm diller için sınav listening/ hören/Comprehension orale bölümü ile başlayacaktır. Listening/hören/comprehension orale bölümüne geç kalan öğrenciler, listening/hören/ Comprehension orale sınavı bitimine kadar sınava alınmazlar. Listening/hören/Comprehension orale sınavı sonrası sınava alınan öğrencilerin, listening/hören/Comprehension orale bölümünde yaptıkları işaretlemeler sınavda değerlendirmeye alınmaz.
 
6. Sınav, Merkezi Derslikler Binası Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde yapılacaktır. Hangi öğrencinin hangi derslikte sınava gireceği yukarıda verilen sınav listesinde belirtilmiştir.
 
7. Sınavda, Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Eğitim Öğretim dönemi sınav ortak kuralları geçerli olacaktır. Söz konusu kurallar aşağıda verilmiştir.
 
8. Sınav başlangıç saati 14:00 olup, öğrencilerin sınavın başlamasından 15 dakika önce sınav yerlerinde olması gerekmektedir.
 
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ SINAVLARI ORTAK KURALLARI
 
1. Öğrenciler, sınavlarda Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartı yanı sıra aşağıdaki kimlik belgelerinden bir tanesini de bulundurmak zorundadır.
 
a) Nüfus Cüzdanı
b) Sürücü Belgesi
c) Pasaport
 
2. Öğrenciler, sınavın başlamasından en az 15 (on beş) dakika önce sınav salonunda hazır bulunmalıdır.
 
3. Öğrenciler sınavda yanlarında aşağıdaki kırtasiye malzemelerini bulundurmak zorundadır.
 
a) Kurşun Kalem
b) Silgi
c) Kalem açacağı
 
4. Sınavda optik formunuzun ve/veya sınav kitapçığınızın üzerindeki kişisel bilgilerinizi doldurduğunuzdan emin olun. Kişisel bilgilerinizin olmadığı taktirde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınav kitapçığınızın sayfası eksik, okunmuyor veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için sınav görevlinize başvurunuz.
 
5. Sınav görevliniz sınavın başladığını bildirmeden sınava başlamayınız.
 
6. Sınav esnasında;
 
- Sınav kağıdınızın diğer öğrenciler tarafından görülmediğinden emin olunuz,
- Sınav esnasında kalem, kalemtraş..vb. nedenlerle diğer öğrenciler ile iletişim kurmayınız,
- Sadece kendi kağıdınıza bakınız diğer öğrencilerin kağıtlarına bakmayınız,
- Şüphe uyandıracak sözlük, kitap..vb. malzemeleri sıra altına koymayınız.
 
Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye çalışan, yardım edenlerin kimlikleri, sınav tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav görevlileri sınavda kopya çeken ve çekmeye çalışan öğrenci veya öğrencileri uyarmak zorunda değildir. Sınav çeken öğrenciler hakkında öğrenci disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.
 
7. Sınav salonuna açık cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim cihazı alınmayacaktır. Bu tür cihazlar kapalı olarak sınav görevlisine teslim edilecek, sınav bitiminde teslim alınacaktır. Aynı şekilde kitap, dergi, sözlük..vb. kitaplar da sınav görevlisine teslim edilmek zorundadır.
 
8. Sınav bitiminde sınav kağıdınızı ve soru kitapçığını sınav görevlisine teslim ettikten sonra sınav salonunu terk ediniz.
 
9. Sınav salonunu terk etmeden yoklama kağıdına imza attığınızdan emin olunuz.
 
10. Sınav sonuçları Erasmus ofisince duyurulacaktır.
 
**İsteyen öğrenciler yanlarında plastik şişe ile su bulundurabilir.**