2014-12-11

2014-2015 Erasmus Personel Hareketliliği İlanıÜniversitemiz Akademik ve İdari Personelinin dikkatine,
 
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ERASMUS+ Programı Personel Ders Verme Hareketliliği ve Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları alınmaya başlanmıştır. 

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2014 Çarşamba


AÇIKLAMALAR ve BAŞVURU PROSEDÜRÜ

- Erasmus Ders Verme Hareketliliğinden, görev yaptığı akademik biriminde resmi olarak derse giren öğretim üyeleri/elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar) yararlanabilecektir. (bizzat derse girmeyen öğretim üyeleri/elemanları Erasmus Ders Verme faaliyetinden yararlanamazlar)

- Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğine ise ders verme durumunda olmayan araştırma görevlileri, uzmanlar, idari görevde bulunan okutmanlar ve idari personel başvurabilecektir.

Ders Verme Hareketliliği: 
Başvuruda bulunacak öğretim üyeleri/elemanlarımızın (fiilen ders vermekte olan Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar), bağlı oldukları bölüm/programların Erasmus koordinatörlerine başvuru taleplerini bildirerek Talep Listesine isimlerini yazdırmaları ve aşağıda linki verilen "ERASMUS+ Application of Staff Mobility for Teaching (2014-2015)” online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Online Başvuru Formu, başvuru sahibine ait kişisel bilgileri, misafir olunmak istenen kurumlara ait bilgileri ve Öğretim (ders verme) Planına ait ayrıntıları içermektedir. Formdaki bilgiler gerek seçme-değerlendirme aşamasında Erasmus Kurulu tarafından göz önünde tutulacağından, gerekse de seçilen personelin sonraki işlemlerinde kullanılacağından dolayı, online başvuru formunun başvuru sahibi tarafından kesinlikle eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. Program kapsamında misafir olunmak istenen yurtdışı yükseköğretim kurumu tercihleri, puanlandırmada bir kriter olduğu ve seçme-değerlendirme listesindeki sıralamayı etkilediği için, Online Başvuru Formu’nda belirtilen gidilmek istenen kurum tercihinin sonradan değiştirilmesi mümkün değildir. Gidilmek istenen kurum, aşağıda linki verilen kontenjan tablosu ve geçmiş yıllara ait istatistiki bilgiler incelenerek belirlenebilir. Online Başvuru Formunun doldurulması ve Erasmus Bölüm Koordinatörlerine isim yazdırılması için son tarih 31 Aralık 2014 Çarşamba'dır.

Önemli Açıklama-1: Aşağıda linki verilen kontenjan tablosunda yer alan, partner kurumlarımızdan Macaristan Szent Istvan Üniversitesi, geçtiğimiz yıl yaptığı bir bildirim ile, Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilikleri kapsamında akademisyenleri ve personeli sadece yılın belirli haftalarında kabul edeceklerini bildirmiştir. Bu haftalar, Akademik konu alanlarına göre düzenlenecek konferans vb. gibi etkinlik haftaları şeklinde gerçekleştirilecektir. Öte yandan bu etkinlikler için Szent Istvan Üniversitesi tarafından katılımcı akademisyenlerden katılım ücreti de alınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Szent Istvan Üniversitesi, kendi düzenleyeceği bu tür etkinlik haftaları dışında akademisyen/personel ziyareti kabul etmeyeceği için, başvuruda bulunacak personelimizin tercihlerini yaparken bu hususu değerlendirmeleri tavsiye olunur.

Önemli Açıklama-2: 2014-2021 arasında geçerli olacak Erasmus Plus döneminde dil yeterlilikleri konusu Avrupa Komisyonu açısından önem arzetmektedir. Bu bağlamda gerek öğrenci gerek personel hareketliliklerinde yararlanıcıların belirli bir dil seviyesinde olmaları istenebilmektedir. Başvuruların değerlendirme aşamasından sonra, gitmeye hak kazandıkları yurtdışı kurumlar tarafından dil yeterliliği konusunda konulabilecek muhtemel her hangi bir koşul ya da yararlınıcı personelden istenebilecek herhangi bir belge olduğu taktirde, istenen koşul ve/veya yeterlilik belgelerini sağlama sorumluluğu yararlanıcıya aittir.

Eğitim Alma Hareketliliği: 
Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden sadece araştırma Görevlileri, uzmanlar ve idari görevde bulunan okutmanlar ile idari personel yararlanabilmektedir. Bu faaliyet için Erasmus bölüm koordinatörlerine isim yazdırılmasına gerek yoktur. Eğitim Alma Hareketliliğine başvurmak isteyen personelin direkt olarak Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfamızdaki ilanda ya da Erasmus Personel Hareketliliği kısmında yer alan ilgili dokümanları incelemeleri ve "ERASMUS+ Application of Staff Mobility for Training (2014-2015)" online başvuru formunu doldurmak suretiyle başvurularını kendileri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahibi personelin son 5 yıl içinde girilmiş olan ÜDS/KPDS/YDS Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesini Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir (Sonuç belgesinin, ÖSYM’nin web sitesinden sağlanmış bir nüshası da geçerlidir). Söz konusu sınavlardan 50 ve üzeri puana sahip olan personellerin başvurusu geçerli olacaktır. Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen personel, aşağıda linki verilen kontenjan tablosundaki anlaşmalı kurumlar arasından tercih yapabileceği gibi, Program ülkelerinden (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan) kendilerinin buldukları, kendi konu alanlarıyla ilgili işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluşlara da bu faaliyet kapsamında gidebilirler [örneğin: küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil); yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu; ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi; araştırma enstitüsü; vakıf; okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil); kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK; kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş]. Ancak, gidilmek istenen kurum bir Yükseköğretim Kurumu ise, mutlaka kontenjan tablosunda yer alan, Üniversitemizin Erasmus anlaşması olan kurumlardan birisi olması gerekmektedir. Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinde de, başvuru yapılan yurtdışı kurum tercihi sonradan değiştirilememektedir. Online Başvuru Formunun doldurulması ve ÜDS/KPDS/YDS sınav sonuç belgelerinin Erasmus ofisine iletilmesi için son tarih 31 Aralık 2014 Çarşamba'dır.

Önemli Açıklama-1: Aşağıda linki verilen kontenjan tablosunda yer alan, partner kurumlarımızdan Macaristan Szent Istvan Üniversitesi, geçtiğimiz yıl yaptığı bir bildirim ile, Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilikleri kapsamında akademisyenleri ve personeli sadece yılın belirli haftalarında kabul edeceklerini bildirmiştir. Bu haftalar, Akademik konu alanlarına göre düzenlenecek konferans vb. gibi etkinlik haftaları şeklinde gerçekleştirilecektir. Öte yandan bu etkinlikler için Szent Istvan Üniversitesi tarafından katılımcı akademisyenlerden katılım ücreti de alınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Szent Istvan Üniversitesi, kendi düzenleyeceği bu tür etkinlik haftaları dışında akademisyen/personel ziyareti kabul etmeyeceği için, başvuruda bulunacak personelimizin tercihlerini yaparken bu hususu değerlendirmeleri tavsiye olunur.

Önemli Açıklama-2: 2014-2021 arasında geçerli olacak Erasmus Plus döneminde dil yeterlilikleri konusu Avrupa Komisyonu açısından önem arzetmektedir. Bu bağlamda gerek öğrenci gerek personel hareketliliklerinde yararlanıcıların belirli bir dil seviyesinde olmaları istenebilmektedir. Başvuruların değerlendirme aşamasından sonra, gitmeye hak kazandıkları yurtdışı kurumlar tarafından dil yeterliliği konusunda konulabilecek muhtemel her hangi bir koşul ya da yararlınıcı personelden istenebilecek herhangi bir belge olduğu taktirde, istenen koşul ve/veya yeterlilik belgelerini sağlama sorumluluğu yararlanıcıya aittir.


Başvuru formları ve gerekli dokümanlar: 
Aşağıda verilen linklerden, Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliklerine ait Online Başvuru Formlarına ve kurum tercihi yapmak üzere yararlanılacak kontenjan listelerine ulaşılabilir. Ayrıca, seçme-değerlendirmede kullanılan puanlandırma kriterlerine ve puanlandırma kriterlerinin uygulanmasında baz alınan Erasmus personel hareketliliğinin geçmiş yıllara ait istatistiklerine ait linkler de yine aşağıda verilmiştir. Aynı dokümanlara Uluslararası İlişkiler / Erasmus web sayfamızın Erasmus Programı - Personel Hareketliliği kısmından da erişilebilir.

ERASMUS+ Application of Staff Mobility for Teaching (2014-2015)
(Ders vermekte olan Öğretim Üyeleri/Öğretim Elemanları için)

ERASMUS+ Application of Staff Mobility for Training (2014-2015)
(Fiilen ders vermeyen Araştırma Görevlileri, Uzmanlar, idari görevde bulunan Okutmanlar, İdari Personel için)

Ders Verme Hareketliliği için tercih edilebilecek partner kurumlar kontenjan listesi

Eğitim Alma Hareketliliği için tercih edilebilecek partner kurumlar kontenjan listesi

Erasmus Programı personel seçimlerinde kullanılan puanlandırma kriterleri

Geçmiş yıllardaki hareketliliklere ait istatistikler (Puanlandırma kriterlerinde esas alınır)