2014-04-29

2014-2015 Erasmus Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Tanınma Belgesi (Recognition Sheet)2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Erasmus Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulunacak öğrencilerimizin karşı kurumlardan seçecekleri dersler için

- Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

- Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) 

formlarını hazırlamaları gerekmektedir.

Learning agreement, programın tüm evrelerine (before mobility-during mobility-after mobility) ait verilerin olduğu bir belgedir. Ancak, Learning Agreement formunun 10. sayfasında yer alan "Steps to fill in the Learning Agreement for Studies" kısmında, formun ne zaman hangi bölümünün doldurulacağına dair akış şeması bulunmaktadır. Form doldurulurken buna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tanınma Belgesi, öğrencinin karşı kurumda gerçekleştireceği Erasmus programının Namık Kemal Üniversitesi'nde tanınmasını sağlayacak olan belgedir. Söz konusu belgede, karşı kurumdan alınan derslerin, Namık Kemal Üniversitesi'nde ilgili sömestire ait derslerle eşleştirilmesi yapılacaktır.

Her iki form da Erasmus bölüm koordinatörlerine danışarak, onların bilgisi dahilinde hazırlanacak ve öğrenci (Student's Name(s)-Surname / Student's Signature) ile Erasmus bölüm koordinatörü (Departmental Coordinator's Signature) tarafından imzalanacaktır. (Tanınma Belgesinde öğrenci ve bölüm koordinatörü imzaları dışındaki kısımlar -"Dean's/Institute Director's/School Director's Signature", Institutional Coordinator's Signature" ve "Senior Executive's Signature" şu aşamada imzalatılmayacaktır)

Formlar, en geç 14 Mayıs 2014 Çarşamba gününe kadar öğrenci ve Erasmus bölüm koordinatörü imzası atılmış şekilde,

- Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) 3 ıslak imzalı nüsha

- Tanınma Belgesi (Recognition Sheet)  2 ıslak imzalı nüsha

olarak Erasmus Ofisine teslim edilmelidir.